Bài tập Câu So Sánh Lớp 9 có đáp án

0
392

Bài tập câu so sánh lớp 9 là một trong những dạng bài tập ngữ pháp quan trọng, thường xuyên xuất hiện trong các đề thi, các bài kiểm tra của các em học sinh. Trong bài viết dưới đây, Wiki Tiếng Anh sẽ chia sẻ đến bạn trọn bộ bài tập về các câu so sánh trong chương trình học lớp 9 có kèm đáp án chi tiết nhằm giúp các bạn có thể nắm vững về cấu trúc cũng như cách sử dụng các câu so sánh để có thể đạt trọn điểm trong phần ngữ pháp này. Trước khi bắt đầu thực hành bài tập, mời các bạn cùng ôn lại các lý thuyết trọng tâm nhé!

Bài tập câu so sánh lớp 9
Bài tập câu so sánh lớp 9

Các dạng bài tập câu so sánh lớp 9

Trong tiếng Anh, câu so sánh (Comparisons) là cấu trúc dùng để so sánh giữa 2 hay nhiều người hoặc sự vật, sự việc ở một khía cạnh cụ thể nào đó. Khi làm bài tập so sánh trong tiếng Anh lớp 9 chúng ta thường bắt gặp 3 dạng: so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất. Với từng dạng so sánh này, cấu trúc câu lại có sự biến đổi tùy theo loại tính từ và trạng từ (ngắn hay dài), trạng từ hay danh từ. Vậy nên, để đạt được điểm cao, bạn cần phân biệt rõ 3 cấu trúc của nó.

Bài viết dưới đây sẽ nêu rất rõ những cấu trúc liên quan và đưa ra những ví dụ giải thích cụ thể. Bên cạnh 3 cách so sánh cơ bản trên, bài viết cũng đề cập đến những cấu trúc đặc biệt và những lỗi sai thường gặp khi sử dụng câu so sánh trong tiếng Anh lớp 9.

Ôn tập kiến thức trước khi làm bài tập câu so sánh lớp 9

Cấu trúc câu so sánh nhất trong tiếng Anh lớp 9

So sánh nhất là việc so sánh một chủ thể nào đó hơn tất cả những cái còn lại.

So sánh nhất với tính từ, trạng từ ngắn

S + V + the + adj/adv-est + than + Object/ Noun/ Pronoun.
Trong đó, adj/adv-est là tính từ/ trạng từ ngắn thêm đuôi “est”.

Lưu ý:

 • Nếu tính từ/ trạng từ tận cùng bằng đuôi “y” thì ta đổi thành “i” rồi thêm đuôi “est”Ví dụ: easy easiest.
 • Nếu trước phụ âm cuối của từ là một nguyên âm thì ta gấp đôi phụ âm cuối của từ sau đó thêm “est”Ví dụ: bigger biggest.
 • Các thành phần còn lại trong câu tương tự công thức trên.

Ví dụ:

 • Binh is the fastest runner in my class. (Bình là người chạy nhanh nhất lớp tôi.)
 • The Antarctic blue whale is the biggest animal on the planet. (Cá voi xanh Antartic là loài động vật lớn nhất trên thế giới.)
 • The day I was admitted to my dream high school was the happiest day of my life. (Ngày mà tôi trúng tuyển vào trường cấp 3 mơ ước của tôi là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.)

So sánh nhất với tính từ, trạng từ dài

Với các tính từ, trạng từ dài trong câu so sánh lớp 9, ta không cần biến đổi chúng mà chỉ cần thêm “the most” trước đó.

Công thức: 

S + V + the most + adj/adv + than + Object/ Noun/ Pronoun

Ví dụ:

 • Nam is the most outstanding student in our class. (Nam là học sinh nổi bật nhất lớp chúng tôi.)
 • Lisa (Blackpink) is voted as one of the most beautiful women in the world. (Lisa – Blackpink được bình chọn là một trong những người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới.)

Cấu trúc câu so sánh hơn trong tiếng Anh lớp 9

Cấu trúc so sánh hơn được sử dụng khi bạn muốn so sánh đặc điểm, tính chất của chủ thể này hơn chủ thể kia. Có 2 loại cấu trúc so sánh hơn gồm:

So sánh hơn với tính từ/trạng từ ngắn:

Cấu trúc

S + V + adj/adv-er + than + Object/ Noun/ Pronoun. Trong đó adj/adv-er là tính từ/ trạng từ ngắn thêm đuôi “er”.

Lưu ý:

 • Nếu tính từ/ trạng từ tận cùng bằng đuôi “y” thì ta đổi thành “i” rồi thêm đuôi “er”. 
  Ví dụ: tính từ “easy” tận cùng bằng đuôi “y” nên ta đổi thành “i” rồi thêm đuôi “er” easier
 • Nếu trước phụ âm cuối của từ là một nguyên âm thì ta gấp đôi phụ âm cuối của từ sau đó thêm “er”. 
  Ví dụ: tính từ “big” có phụ âm cuối là “g”, trước nó là nguyên âm “i” nên ta gấp đôi phụ âm “g” sau đó thêm “er” bigger

Ví dụ:

 • My exercise is easier than yours. (Bài tập của tôi dễ hơn của bạn.)
 • In my house, my mom often works harder than my dad. (Ở nhà tôi, mẹ thường làm việc chăm chỉ hơn bố.)
 • The Empire State Building in America is higher than the Lotte Center in Hanoi. (Tòa nhà Empire State ở Mỹ cao hơn trung tâm Lotte ở Hà Nội.)

So sánh hơn với tính từ, trạng từ dài

Với các tính từ, trạng từ dài trong câu so sánh lớp 9, ta không cần biến đổi chúng mà chỉ cần thêm “more” trước đó. Cấu trúc cụ thể như sau: 

S + V + more + adj/adv + than + Object/ Noun/ Pronoun

Ví dụ:

 • An sings more beautifully than Binh. (An hát hay hơn Bình)
 • He is more intelligent than her. (Anh ấy thông minh hơn cô ấy)
 • My mom drives more carefully than my dad. (Mẹ tôi lái xe cẩn thận hơn bố tôi.)

Cấu trúc câu so sánh bằng trong tiếng Anh lớp 9

Cấu trúc này được sử dụng trong trường hợp muốn so sánh chủ thể này bằng chủ thể còn lại.

Công thức so sánh bằng với tính từ, trạng từ

Cấu trúc:

S + V + as + adj/adv +as + Object/ Noun/ Pronoun

Ví dụ:

 • An is as tall as his brother. (An cao bằng anh trai cậu ấy)
 • Mai sings as beautifully as Hang. (Mai hát hay như Hằng)
 • Hung doesn’t run as fast as me. (Hùng không chạy nhanh bằng tôi.)

Công thức so sánh bằng lớp 9 với danh từ

Cấu trúc:

S + V + as + many/ much/ little/ few + Noun + as + Noun/ Pronoun
Hoặc: S + V + the same + Noun  + as + Noun/ Pronoun

Ví dụ:

 • An has many books as his brother. (An có nhiều sách như anh trai cậu ấy)
 • Mai goes to the same school as Hang. (Mai đi học ở trường giống như Hằng)
 • My mother don’t like cats as much as I do. (Mẹ tôi không thích mèo bằng tôi thích mèo.)
 • I drink as much water as the doctor asked me to (Tôi uống lượng nước bằng với lượng bác sĩ bảo tôi uống)

Một số trạng từ và tính từ đặc biệt trong câu so sánh lớp 9

Một số tính từ có hai âm tiết kết thúc bằng đuôi: -le, -y, -ow, -er, -et cũng được coi là tính từ ngắn (hay tính từ có 1 âm tiết).

Ví dụ:

 • simple /ˈsɪmpl/ (adj): đơn giản
 • easy /ˈiːzi/ (adj): dễ dàng
 • happy /ˈhæpi/ (adj): vui vẻ
 • narrow /ˈnærəʊ/ (adj): chật hẹp
 • clever /ˈklevə(r)/ (adj): thông minh, khéo léo
 • quiet /ˈkwaɪət/ (adj): yên lặng, ít nói

Với những trạng từ có hai âm tiết tận cùng bằng đuôi -ly, cần giữ nguyên và thêm more hoặc most trong cấu trúc so sánh.)

Bên cạnh các tính từ ngắn và dài nêu trên, một số tính từ và trạng từ có cách chuyển đổi bất quy tắc. Người học hãy tham khảo trong bảng sau:

Tính từ/ trạng từDạng so sánh hơnDạng so sánh nhất
Good/ wellBetterThe best
Bad/ badlyWorseThe worst
FarFarther/ furtherThe farthest/ The furthest
LittleLessThe least
Many/ muchMoreThe most

Ví dụ:

 • In my opinion, Taylor Swift is the best singer on the planet. (Theo tôi, Taylor Swift là ca sĩ giỏi nhất trên hành tinh này.)
 • That was the worst meal I have ever eaten in my whole life. (Đó là bữa ăn dở nhất trong đời tôi.)

Những lỗi sai thường gặp khi làm bài tập câu so sánh lớp 9

Trong quá trình sử dụng các dạng câu so sánh, bạn nên chú ý những lỗi sai phổ biến sau:

 • Nhầm lẫn giữa so sánh hơn và so sánh nhất: Hiện nay có khá nhiều bạn nhầm lẫn khi sử dụng hai cấu trúc này. Bạn chỉ cần chú ý rằng: So sánh hơn được sử dụng giữa 2 chủ thể, trong khi đó so sánh nhất sẽ áp dụng khi có 3 chủ thể trở lên.

Ví dụ:

 • SAI: She is the more BEAUTIFUL person I know.
 • ĐÚNG: She is the most BEAUTIFUL person I know.

Thiếu mạo từ “the” trong câu so sánh nhất: Trong cấu trúc so sánh nhất, trước tính từ/ trạng từ dài hay ngắn đều đi kèm mạo từ “the”. “The” được dùng cho các danh từ đã xác định – điều này là ngầm hiểu khi nói về sự vật có đặc tính nào đó duy nhất trong một nhóm (so sánh nhất).

 • SAI: He is nicest person I know.
 • ĐÚNG: He is THE nicest person I know.
 • So sánh khập khiễng: Khi sử dụng câu so sánh, bạn cần sử dụng hai chủ thể cùng loại.

Ví dụ:

 • Sai: This coffee is better than the shop on Main Street.
 • Đúng: This coffee is better than the coffee in the shop on Main Street.
 • Thiếu other, else khi so sánh một cá thể với phần còn lại của tập thể, nhóm.

Ví dụ:

 • Sai: Greg was more trustworthy than any student in class.
 • Đúng: Greg was more trustworthy than any other student in class.
 • Nhầm lẫn giữa fewer và less: fewer dùng cho danh từ đếm được, less dùng cho danh từ không đếm được.

Ví dụ: 

 • Aunt Martha has less patience than uncle Henry.
 • Aunt Martha has fewer jokes than uncle Henry.

Bài tập câu so sánh lớp 9 có đáp án

Bài tập câu so sánh lớp 9 số 1

Đề bài: Hoàn thành mỗi câu sau bằng so sánh nhất

 • Urban sprawl has happed (fast) ______________ than ever before.
 • Ha Noi is much (populous) ______________ than my hometown.
 • The city center is (densely) _____________popolated than the suburbs.
 • You can count on Peter. He is ( reliable) _________________ than he appears to be.
 • This singer performs (well) ___________ than she used to be three years ago.
 • This year we travel (far) ______________ than we did last year.
 • I notice that today my daughter looked (happy) ___________ than usual.
 • As people gets old, they try to maitain a ( healthy) _______________ lifestyle than when they are young.
 • Travelling by bus is much (slow) ____________ than travelling by bullet train.
 • Jim didn’t feel well today, so he performed (badly) _______________ than usual.

Đáp án

 1. faster
 2. more populous
 3. more densely
 4. more relliable
 5. better
 6. further
 7. happier
 8. healthier
 9. slower
 10. worse

Bài tập câu so sánh lớp 9 số 2

Điền từ thích hợp vào ô trống sử dụng cấu trúc so sánh:

 1. Who is … (old) person in your group?
 2. The … (hard) you work, the … (rich) you become
 3. You may look … (beautiful) when you wear that dress
 4. The food are a lot … (cheap) than last time
 5. Her singing has gone … (bad) for no reason
 6. That’s not fair! He gave me … (few) cookies than he gave my friends 
 7. You have to run … (far) to catch up with him
 8. I will be … (lucky) next time!
 9. Don’t eat too much fast food or you will be … (fat)!
 10. Tasha is … (confident)student in class

Đáp án

 1. the oldest
 2. harder/ richer 
 3. more beautiful
 4. cheaper
 5. worse
 6. fewer cookies
 7. farther 
 8. luckier 
 9. fatter
 10. the most confident

Bài tập câu so sánh lớp 9 số 3

Đề bài: Áp dung cấu trúc câu so sánh viết lại các câu sau

 1. My current house is more spacious than the old one.
  My old house ______________
 2. This train is more convenient than all the others. (most)
  This train _________________
 3. Playing sports is more time-saving than playing computer games.
  Playing computer games ______
 4. I have never eaten a more delicious food than this one. (most)
  This food _________________
 5. This year Peter invested a larger amount of money on his business than last year.
  Last year _____________________
 6. We have never stayed at a worse hotel than this.
  This ________________
 7. My kitchen is smaller than yours.
  Your kitchent _________
 8. No one in the class is taller than Dave.
  Dave is __________
 9. Mum doesn’t speak English as well as Dad.
  Dad _____________
 10. Lan is better cook than Hoa
  Hoa can’t _________

Đáp án

 1. My old house is smaller than the current one.
 2. This train is the most convenient.
 3. Playing computer games is more time-consuming than playing sports.
 4. This food is the most delicious I have ever eaten
 5. Last year Peter invested a small amount of money on his business than this year.
 6. This is the worst hotel that we’ve ever stayed at.
 7. Your kitchen is bigger than mine
 8. Dave is the tallest in the class
 9. Dad speakes English better than Mum
 10. Hoa can’t cook as well as Lan
5/5 - (1 bình chọn)
0 0 votes
Article Rating
Đăng ký theo dõi
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận