Cấu trúc suggest lớp 9: Công thức và bài tập mẫu

0
342

Cấu trúc suggest lớp 9 là một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản nhưng lại vô cùng quan trọng. Đây là kiến thức nền tảng giúp cho các bạn có thể tiếp nhận kiến thức ở chương trình THPT. Để có thể nắm rõ được phần kiến thức này một cách nhuần nhuyễn, hãy cùng theo dõi bài viết về các công thức suggest lớp 9 sau đây nhé!

Cấu trúc suggest lớp 9
Cấu trúc suggest lớp 9

Công thức suggest lớp 9

Suggest trong tiếng Anh có nghĩa là gợi ý, đề xuất, đề nghị. Các công thức của suggest thường được sử dụng khi bạn muốn đề xuất một việc gì đó cho một ai đó. Suggest cũng có ý nghĩa là một lời khuyên hoặc một lời gợi ý gián tiếp cho một ai đó. Bạn cũng có thể dùng cấu trúc suggest để thể hiện quan điểm cá nhân của mình. Dưới đây là 4 các công thức suggest lớp 9 hay gặp nhất

 • Suggest + V_ing: Công thức này được dùng khi nhắc đến một hành động nhưng không nói cụ thể ai sẽ làm hành động đó.
 • Suggest + mệnh đề “that”: Cấu trúc suggest lớp 9 này được sử dụng để đề xuất rằng ai đó nên làm gì đó. Khi đưa ra một lời đề nghị, người học có thể sử dụng mệnh đề “that” theo sau động từ “suggest”. Trong những tình huống không trang trọng, ta hoàn toàn có thể bỏ “that’“ ra khỏi mệnh đề.
 • Suggest + danh từ/cụm danh từ: danh từ/cụm danh từ sẽ đóng vai trò là tân ngữ trong câu.
 • Suggest + Wh question word (Suggest + từ để hỏi): Những từ để hỏi như: where, what, when, who, how có thể được sử dụng theo sau động từ suggest mang nghĩa là gợi ý làm như thế nào, ở đâu, như thế nào đó…

Cấu trúc suggest lớp 9

Dưới đây là bốn cấu trúc Suggest thông dụng trong tiếng Anh lớp 9 mà chúng ta cần ghi nhớ.

Cấu trúc Suggest + V_ing

Trong trường hợp này, suggest sẽ được theo sau bởi động từ dạng V_ing khi nhắc đến một hành động nhưng không nói cụ thể ai sẽ làm hành động đó.

 • Ví dụ: She suggested going together because the area was so dangerous. Cô ấy gợi ý/đề xuất nên đi cùng nhau vì khu vực đó rất nguy hiểm

–> Trong ví dụ trên, động từ “go” đã được chuyển thành “going” bởi trong câu này không đề cập tới tân ngữ là ai sẽ đi cùng cô ấy, thay vào đó sẽ chỉ hiểu theo ngữ cảnh là cô ấy gợi ý cho một người nào đó đi cùng cô ấy.

Chính vì điểm đặc biệt của cấu trúc này, mà chúng được sử dụng trong các ngữ cảnh khác. Cụ thể, cấu trúc Suggest + V_ing còn được sử dụng chủ yếu trong tình huống trang trọng, để nói chung chung, không ám chỉ thẳng một người cụ thể nào.

 • Ví dụ: Why suggest going to Los Angeles in March when the amusement park is the most packed?. Sao lại khuyên/đề xuất đến Los Angeles vào tháng Ba khi công viên giải trí này đông nghịt người?

–> Ví dụ này đang đề cập về về một người nào đó đã đề xuất ý kiến trên nhưng người nói không đồng tình. Người nói muốn tránh không nói “Why did you suggest…” vì không muốn ngụ ý rằng chính người đó là người làm ảnh hưởng tới vấn đề đang đề cập đến. Cấu trúc Suggest + V_ing này cũng được sử dụng trong văn viết bởi chúng có độ trang trọng nhất định.

Cấu trúc suggest that trong tiếng anh lớp 9

Cấu trúc này được sử dụng để đề xuất rằng ai đó nên làm gì đó. Khi đưa ra một lời đề nghị, người học có thể sử dụng mệnh đề “that” theo sau động từ “suggest”. Trong những tình huống không trang trọng, người học hoàn toàn có thể bỏ “that’“ ra khỏi mệnh đề.

 • I suggest (that) we go out to have dinner. I know a very good restaurant. Tôi đề nghị chúng ta ra ngoài ăn tối. Tôi biết 1 nhà hàng rất ngon.
 • We suggested (that) he go to our house for lunch. Chúng tôi đề xuất anh ấy đến nhà chúng tôi ăn trưa.

Lưu ý khi sử dụng cấu trúc Suggest + mệnh đề “that”:

 • Trong trường hợp dùng mệnh đề “that” thì động từ theo sau sẽ luôn ở thể nguyên mẫu. Cụ thể, trong ví dụ “We suggested (that) he go to our house for lunch”, chủ ngữ mệnh đề ‘“that” là “he” nhưng động từ “go” không chia. Đây là lưu ý quan trọng mà người học phải nhớ khi sử dụng cấu trúc này.
 • Khi đề nghị hoặc đề xuất một việc gì đó trong quá khứ, người học có thể sử dụng “should” trong mệnh đề “that”.

Ví dụ: They suggested that I (should) practice speaking English more. Họ gợi ý rằng tôi nên tập nói tiếng Anh nhiều hơn.

Cấu trúc với Suggest + danh từ/cụm danh từ

Ngoài 2 Cấu trúc suggest lớp 9 trên chúng ta còn có cấu trúc Suggest + danh từ/cụm danh. Trong trường hợp này, danh từ/cụm danh từ sẽ đóng vai trò là tân ngữ trong câu.

Ví dụ:

 • I suggest a white wine with this dish. Tôi đề nghị dùng rượu vang trắng với món ăn này.
 • She suggested some milk with bread for breakfast. Cô ấy gợi ý một chút sữa với bánh mì cho bữa sáng.

Ngoài ra, có thể đề cập tới đối tượng nhận được lời đề nghị bằng cách sử dụng “to”.

Ví dụ:

 • My mom suggested a German class I could sign up for at the end of the month. Mẹ của tôi đề xuất cho tôi một khóa học tiếng Đức mà tôi có thể đăng ký vào cuối tháng
 • → Ta có thể viết lại câu này như sau: My mom suggested a German class to me which I could sign up for at the end of the month.

Cấu trúc sau đây là sai ngữ pháp: My mom suggested me a German class… (suggested a German class to me mới là cấu trúc đúng)

Cấu trúc của Suggest + Wh question word (Suggest + từ để hỏi)

Những từ để hỏi như: where, what, when, who, how cũng có thể được sử dụng theo sau động từ suggest trong cấu trúc suggest lớp 9 mang nghĩa là gợi ý làm như thế nào, ở đâu, như thế nào đó…

Ví dụ:

 • Could you suggest where I might be able to buy a nice T-shirt for my boyfriend?. Bạn có thể gợi ý cho tôi 1 chỗ để tôi có thể mua 1 cái áo thun thật đẹp cho bạn trai của tôi không?
 • Could you suggest where we can eat dinner tonight?. Bạn có thể gợi ý xem tối nay ta ăn tối ở đâu được không?

Lưu ý khi sử dụng cấu trúc suggest: Không sử dụng “to V” sau suggest.

Ví dụ:

Câu đúng: He suggests having the laptop repaired as soon as possible. (suggest + V_ing)

Câu sai: He suggests to have the laptop repaired…

Câu đúng: He suggested that I go study abroad. (suggest + mệnh đề “that”)

Câu sai: He suggested me to go study abroad.

Bài tập sử dụng cấu trúc suggest lớp 9 có đáp án

1. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. I suggest (collect) new books and notebooks.

2. I suggest that you (work) __________harder on your skill.

3. I suggest (collect) __________unused books.

4. I suggest that you (listen) __________to English programmes on the internet or on TV.

5. I suggest (organize) __________a show to raise money.

6. I suggest that you (practice) __________writing English sentences.

7. I suggest (play) football after school.

8. I suggest that you (use) __________English with friends in class.

9. I suggest (take) _________a taxi home

10. I suggest that you (practice) __________listening to English lessons on tapes.

11. I suggest (help) __________poor families with their chores.

12. I suggest that you (join) __________English speaking clubs.

13. I suggest (give) __________lessons to poor children.

14. I suggest that you (have) __________a good English dictionary.

15. She suggests (help) _________street children.

Đáp án

1. collecting / 2. work / 3. colleting

2. listen / 5. organizing / 6. practice

3. playing / 8. use / 9.taking

4. practice / 11. helping / 12. join

5. giving / 14. have / 15. helping

2. Áp dụng cấu trúc suggest lớp 9 đã học chọn câu đúng

1. Our teacher suggested we _____ harder to pass the exam.

A. studies

B. study 

C. studying

2. The professor suggested he _____ the research before June.

A. summit

B. summiting

C. summits

3. His leader suggested _____ on time.

A. being    

B. be    

C. is

4. Chinh suggests they _____ a meeting every week.

A. should have

B. have

C. Both are correct

5. The coacher suggested that they _____ a Insta group.

A. have

B. has

C. having

6. His parents suggest he _____ married as soon as possible.

A. get

B. gets

C. got

7. We have suggested _____ to Paris for this winter vacation.

A. going

B. go    

C. should go

8. My older brother suggests that I _____ tennis to have good health.

A. should play

B. playing

C. plays

9. We suggest _____ a postcard to our grandfather.

A. send

B. sending

C. sent

10. I suggested that we _____ John to the party.

A. should invite

B. invite 

C. Both are correct

11. It’s so cold outside. We suggest _____ the door.

A. should close

B. close 

C. closing

12. My dad suggests that I _____ for some part-time jobs to earn more money.

A. look

B. looking

C. looks

13. Marry has suggested _____ to the park for a walk.

A. went 

B. goes  

C. going

14. The government suggests _____ by bus to reduce the environmental pollution.

A. travel 

B. traveling

C. travelled

15. My roommate suggested that we _____ more vegetables and fruit.

A. should eat 

B. eating

C. ate

Đáp án bài tập Cấu trúc suggest lớp 9

1. B2. A3. A
4. C5. A6. A
7. A8. A9. B
10. C11. C12. A
13. C14. B15. A
Rate this post
0 0 votes
Article Rating
Đăng ký theo dõi
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận