Even though là gì? Cách dùng even though trong tiếng Anh

0
719

Even though là gì? Cách sử dụng và cách dùng even though trong tiếng Anh như thế nào? Những từ đồng nghĩa với nó có là gì? Cùng Wiki Tiếng Anh đi tìm hiểu câu trả lời cho những thắc mắc này qua bài viết sau nhé.

Even though là gì

Even though là gì?

Even though là một liên từ trong tiếng Anh dùng để kết nối hai mệnh đề có sự tương phản trong câu lại với nhau. Liên từ này đồng nghĩa với though, although, in spite of, despite cùng có nghĩa tiếng Việt là mặc dù. Tuy nhiên Even though được sử dụng để nhấn mạnh hơn vào sự tương phản giữa hai mệnh đề mà nó kết nối.

Ví dụ: Even though I worked really hard, I didn’t get the promotion. Mặc dù tôi đã làm việc thật chăm chỉ, nhưng tôi vẫn không được thăng chức.

Cách dùng even though

Khi sử dụng Even though thì trong câu bắt buộc phải có hai mệnh đề và có thể đứng ở đầu câu hoặc giữa câu. Tuy nhiên khi đứng đầu câu, nó sẽ giúp câu nói trở nên trang trọng hơn so với bình thường.

Dùng ở đầu câu: Even though + S + V, S +V

 • Even though I don’t like him, I have to admit that he is a well-qualified teacher.
  Mặc dù tôi không thích anh ấy nhưng tôi phải thừa nhận rằng anh ấy là một giáo viên có trình độ tốt.
 • Even though he never completed college, he runs a successful software company.
  Mặc dù chưa bao giờ học xong đại học nhưng anh ấy vẫn điều hành một công ty phần mềm thành công.
 • Even though she and I haven’t met for many years, she still remembers what I looked like in my last reunion.
  Mặc dù tôi và cô ấy đã rất nhiều năm không gặp lại, cô ấy vẫn nhớ được tôi trông thế nào trong lần hội ngộ gần đây nhất.

Dùng ở giữa câu: S + V + even though + S + V

 • She says she still loves him even though he treats her badly.
  Cô ấy nói rằng cô ấy vẫn yêu anh ấy mặc dù anh ấy đối xử với cô ấy rất tệ.
 • She’s a successful writer, even though she’s still only 25.
  Cô ấy là một nhà văn thành công, mặc dù cô ấy vẫn chỉ mới 25 tuổi mà thôi.

Xem thêm: Cách dùng have has

Cách dùng những cấu trúc tương tự even though

Ngoài Even though, chúng ta có thể sử dụng một số liên từ khác như Though, Although, In spite of, Despite để thể hiện sự tương phản, đối lập giữa các mệnh đề trong câu. 

Cách dùng though, although, even though

Although, Though và Even though đều có nghĩa là mặc dù. Chính vì vậy 3 liên từ này có thể được sử dụng thay thế cho nhau mà không có sự khác biệt về nghĩa. Chúng đều có thể được sử dụng ở đầu hoặc giữa câu. Ví dụ:

 • Though I wasn’t keen on the film, I thought the music was beautiful. Mặc dù tôi không thích bộ phim, nhưng tôi nghĩ âm nhạc rất hay.
 • I enjoyed the course, although I would have liked more grammar practice. Tôi rất thích khóa học này, mặc dù tôi muốn thực hành ngữ pháp nhiều hơn.
 • Even though she spoke very quietly, he understood every word. Mặc dù cô ấy nói rất nhỏ nhưng anh ta vẫn hiểu từng từ.

Tuy nhiên mức độ diễn đạt 3 từ này lại khác nhau. Trong 3 từ, từ ‘even though” thể hiện sự tương phản mạnh mẽ nhất, rồi giảm dần xuống although ở mức độ vừa và cuối cùng là though là mức độ thấp nhất.

 • Sử dụng “Though” ở đầu câu sẽ trang trọng hơn khi ta sử dụng “Although”.
 • Sử dụng “Even though” sẽ diễn tả sự tương phản mạnh hơn “although” và “though”.
 • Trong văn viết trang trọng, ta nên sử dụng “Although” và “Though”. “Even though” thường được sử dụng trong tiếng anh giao tiếp hàng ngày với ý nghĩa thân thiện.

Cách dùng In spite of và Despite

Liên từ In spite of và Despite cũng mang nghĩa là mặc dù. In spite of và Despite cũng có thể đứng ở đầu câu hoặc giữa câu. Tuy nhiên, chúng có cách sử dụng khác hoàn toàn với Even though. Theo sau hai liên từ này không phải một mệnh đề mà là một cụm danh từ hoặc danh động từ (V-ing). 

Ví dụ:

 • They never made much money, in spite of their success.
 • In spite of the pain in his leg, he completed the marathon.
 • Despite having a headache, I had a great birthday.
 • The train was cancelled. In spite of that, we arrived on time.

Lưu ý theo sau In spite of và Despite còn đi kèm với biểu thức the fact that. Khi đó theo sau chúng là một mệnh đề có đầy đủ chủ ngữ và động từ.

Ví dụ:

 • In spite of the fact that he worked very hard, he didn’t pass the exam.
  Mặc dù thực tế là anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ, nhưng anh ấy đã không vượt qua kỳ thi.
 • She is a successful model despite the fact that she is not tall.
  Cô ấy là một người mẫu thành công tuy rằng cô ấy không cao.

Phân biệt cách dùng even though và even if

Even if được dùng cho những tình huống tưởng tượng thường không có thật. Khi chúng ta đang suy đoán hoặc không coi điều gì đó sẽ sảy ra. Ví dụ:

 • I’m going out tomorrow even if it’s raining. Ngày mai tôi sẽ ra ngoài ngay cả khi trời mưa
 • She’s leaving the company, even if they give her a promotion. Cô ấy sẽ rời công ty, ngay cả khi họ thăng chức cho cô ấy

Even though được sử dụng khi chúng ta đang nói về một tình huống thực tế. Chúng ta sử dụng nó để thể hiện một sự thật hoặc khi chúng ta nghĩ điều gì đó là đúng.

Even though được dùng khi mô tả những sự việc hoàn toàn có thật diễn ra trong cuộc sống.

 • I’m going out right now, even though it’s raining.
  Tôi đang đi ra ngoài ngay bây giờ, mặc dù trời đang mưa.
 • She’s still leaving the company, even though they offered her a promotion yesterday.
  Cô ấy vẫn rời công ty, mặc dù họ đã đề nghị thăng chức cho cô ấy vào ngày hôm qua
Rate this post
0 0 votes
Article Rating
Đăng ký theo dõi
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận