Home chúc mừng sinh nhật tiếng anh Top 50 Lời chúc kỷ niệm ngày yêu nhau bằng tiếng Anh

Top 50 Lời chúc kỷ niệm ngày yêu nhau bằng tiếng Anh

0
767
Lời chúc kỷ niệm ngày yêu nhau bằng tiếng Anh
Lời chúc kỷ niệm ngày yêu nhau bằng tiếng Anh

Lời chúc kỷ niệm ngày yêu nhau bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa sẽ làm tăng thêm sự lãng mạn trong ngày trọng đại này. Vậy những lời chúc mừng kỷ niệm ngày yêu nhau tiếng anh viết như thế nào. Dưới đây là những lời chúc bằng tiếng Anh có lời dịch để các bạn tham khảo.

Lời chúc kỷ niệm ngày yêu nhau bằng tiếng Anh

  • I will never forget the moment we became lovers. I can’t imagine my life without you since then. Thank you for your love and caring. I love you!
    Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc chúng ta trở thành người yêu của nhau. Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống của tôi mà không có bạn kể từ đó. Cảm ơn tình yêu và sự quan tâm của bạn. Tôi yêu bạn!
  • This is the day we joined our hearts in love. We promised never to leave each other and here we are! Happy love anniversary, my love.
    Đây là ngày chúng ta kết nối trái tim trong tình yêu. Chúng ta đã hứa sẽ không bao giờ rời xa nhau và chúng ta ở đây! Chúc mừng kỷ niệm ngày yêu nhau nhé, tình yêu của tôi.
  • It doesn’t matter how far we are from each other, our hearts are always together. I love you so much and I want you to know that I am always with you. Happy anniversary.
    Chúng ta cách nhau bao xa không quan trọng, vì trái tim chúng ta luôn ở bên nhau. Tôi yêu bạn rất nhiều và tôi muốn bạn biết rằng tôi luôn ở bên bạn. Chúc mừng kỷ niệm ngày yêu nhau.

Lời chúc kỷ niệm ngày yêu nhau bằng tiếng Anh cho bạn trai

Your every kiss and every hug tells me that you have kept the promise you made on this day! Happy love anniversary! We’ll never let go of each other!

Mỗi nụ hôn và mỗi cái ôm của anh nói với em rằng anh đã giữ lời hứa vào ngày này! Chúc mừng kỷ niệm ngày yêu nhau! Chúng ta sẽ không bao giờ buông tay nhau nhé!

For the man that steals my heart, The man that made my heart flutters, The man that sweeps me off my feet and put butterfly in my stomach when he’s around, Happy love Anniversary sweetheart!

Dành cho người đàn ông đã đánh cắp trái tim tôi, Người đàn ông khiến trái tim tôi rung động, Người đàn ông khiến tôi không thể rời chân và khiến tôi say đắm khi anh ấy ở bên, Chúc mừng kỷ niệm ngày yêu nhau nhé, anh yêu dấu!

The warmth of your hugs and the power of your love has always given me the strength to face all the negativity of this world. Happy love Anniversary, Handsome!

Sự ấm áp từ những cái ôm của bạn và sức mạnh tình yêu của bạn luôn cho tôi sức mạnh để đối mặt với mọi tiêu cực của thế giới này. Chúc mừng kỷ niệm ngày yêu nhau nhé, chàng đẹp trai của em!

Lời chúc kỷ niệm ngày yêu nhau bằng tiếng Anh cho bạn gái

Your presence in my life tells me how blessed I am. You completed my life with your love. Thank you for coming in my life, love.

Sự hiện diện của em trong cuộc sống của anh đã cho anh biết anh may mắn như thế nào. Em đã hoàn thiện cuộc sống của anh với tình yêu của em. Cảm ơn em đã đến trong cuộc đời anh, em yêu.

365 days have passed with a blink of an eye. Every day was filled with love. I cannot imagine a single day without you anymore. Happy 1st anniversary, sweetheart.

365 ngày trôi qua như một cái chớp mắt. Mỗi ngày đều ngập tràn yêu thương. Tôi không thể tưởng tượng một ngày mà không có em nữa. Chúc mừng kỉ niệm 1 năm né em yêu.

You love me, take care of me and support me; you are everything a girl could ever ask for! I didn’t know life could be so magical until you came along. Happy anniversary, my precious!

Bạn yêu tôi, chăm sóc tôi và hỗ trợ tôi; bạn có tất cả mọi thứ mà một cô gái có thể yêu cầu! Tôi không biết cuộc sống có thể kỳ diệu như vậy cho đến khi bạn xuất hiện. Chúc mừng kỷ niệm, quý giá của tôi!

You are my true love of life which I found on this day, I can’t wait to give you some special on this happy anniversary of our blessed relationship, I love you a lot, honey!

Bạn là tình yêu đích thực của cuộc đời tôi mà tôi đã tìm thấy vào ngày này, tôi nóng lòng muốn tặng bạn một món quà đặc biệt vào ngày kỷ niệm hạnh phúc của mối quan hệ may mắn của chúng ta, tôi yêu bạn rất nhiều, em yêu!

Chúc mừng kỷ niệm 1 năm yêu nhau tiếng Anh

Happy 1 year of togetherness! It may seem like a blink of an eye, but we actually have spent another year of togetherness so full of love, care and support. Thank you love for being there always!

Chúc mừng 1 năm bên nhau. Nó có vẻ giống như một cái chớp mắt, nhưng chúng ta thực sự đã trải qua một năm bên nhau đầy tình yêu, sự quan tâm và hỗ trợ. Cảm ơn tình yêu đã luôn ở đó nhé!

Your arms are the most peaceful place I have ever known, and I want to spend my whole life in it. Happy 1st anniversary, love!

Vòng tay của bạn là nơi yên bình nhất mà tôi từng biết, và tôi muốn dành cả cuộc đời mình trong đó. Chúc mừng kỷ niệm 1 năm yêu nhau nhé, tình yêu!

This may be our first year together, But the start of a lifetime of wonderful memories and tons of love. Happy Anniversary!

Đây có thể là năm đầu tiên chúng ta bên nhau, nhưng là khởi đầu của một cuộc đời đầy kỷ niệm tuyệt vời và tràn ngập yêu thương. Chúc mừng kỷ niệm!

In the first year of our love, you’ve shown me all the good things that I’ve been missing all my life. Wishing us both a happy first anniversary!

Trong năm đầu tiên yêu nhau, bạn đã cho tôi thấy tất cả những điều tốt đẹp mà cả đời tôi đã bỏ lỡ. Chúc cả hai chúng ta có một kỷ niệm đầu tiên hạnh phúc!

My life will always be full of sunshine as long as I have you in my life. Nothing matters to me as long as you are my boyfriend. Happy 1st anniversary, darling.

Cuộc sống của em sẽ luôn tràn ngập ánh nắng miễn là em có anh trong đời. Không có gì quan trọng với em miễn là anh là bạn trai của em. Chúc mừng kỷ niệm 1 năm yêu nhau nha, Anh yêu.

Chúc mừng kỷ niệm 2 năm yêu nhau tiếng Anh

Time flies, but the moments we’ve spent together are ours and ours alone. Thanks for being in my life. Happy 1st love anniversary!

Thời gian trôi nhanh, nhưng những khoảnh khắc chúng ta đã trải qua cùng nhau là của chúng ta và của riêng chúng ta. Cảm ơn vì đã ở trong cuộc sống của tôi. Chúc mừng kỷ niệm 1 năm yêu nhau nhé!

Happy 1st anniversary, darling. Thank you for sticking by me and showing me what love is.

Chúc mừng kỷ niệm 2 năm yêu nhau nha em yêu. Cảm ơn em đã gắn bó với anh và cho anh thấy tình yêu là gì.

Happy 2 years of togetherness! Thanks for always being there whenever I needed you.

Chúc mừng 2 năm yêu nhau! Cảm ơn vì đã luôn ở đó bất cứ khi nào tôi cần bạn.

Love, the past years have been wonderful but I bet the upcoming years will be tremendously beautiful. Happy 2nd Anniversary, I love you to the moon and back.

Tình yêu à, những năm vừa qua thật tuyệt vời nhưng anh cá rằng những năm sắp tới sẽ vô cùng tươi đẹp hơn nữa. Chúc mừng kỷ niệm 2 năm yêu nhau, Anh yêu em nhiều hơn mọi thứ trên đời này.

Chúc mừng kỷ niệm 3 năm yêu nhau tiếng Anh

It’s been three years, and even now, I’m falling in love with you over and over again. Happy anniversary!

Đã ba năm trôi qua, và kể cả bây giờ, anh vẫn yêu em hết lần này đến lần khác. Chúc mừng kỷ niệm!

Thank you for making our relationship a never-ending celebration. Sending you all my love because you are the one! Happy 3rd love anniversary my beloved. Love you.

Cảm ơn em đã làm cho mối quan hệ của chúng ta trở thành một kỷ niệm không bao giờ kết thúc. Gửi cho em tất cả tình yêu của anh bởi vì em là nhất! Chúc mừng kỷ niệm 3 năm yêu nhau nhé em yêu. Yêu em.

Getting the opportunity to share moments of my life with you makes me feel the luckiest among all. Thank you for giving me so much love and so many memories to cherish! Happy 3rd love anniversary my beloved.

Có được cơ hội chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc đời với bạn khiến tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất trong tất cả. Cảm ơn bạn đã cho tôi rất nhiều tình yêu và rất nhiều kỷ niệm để trân trọng! Chúc mừng kỷ niệm 3 năm yêu nhau.

Thank you for being beside me through every thick and thin and being the one I can always rely on. Happy 4th love anniversary, babe. Love you.

Cảm ơn vì đã ở bên cạnh tôi vượt qua mọi khó khăn và thử thách và là người mà tôi luôn có thể dựa vào. Chúc mừng kỷ niệm 4 năm yêu nhau, em yêu. Yêu bạn.

Chúc mừng kỷ niệm 5 năm yêu nhau tiếng Anh

Happy 5th anniversary to my handsome man. Our love has only gotten stronger in these years, and not even death can tear us apart!

Chúc mừng kỷ niệm 5 năm ngày yêu đến người đàn ông đẹp trai của em. Tình yêu của chúng ta trở nên bền chặt hơn trong những năm này và thậm chí cái chết cũng không thể chia cắt chúng ta!

Words can’t explain how grateful I am to you for all the happiness you’ve brought into my life. Happy anniversary and lots of love to you, darling.

Từ ngữ không thể diễn tả được em biết ơn anh như thế nào vì tất cả niềm hạnh phúc mà anh đã mang đến cho cuộc đời em. Chúc mừng kỷ niệm và nhiều tình yêu đến bạn, anh yêu.

Happy 5th love anniversary to the most wonderful man who has turned my life into a fairytale. You’re simply the best boyfriend ever!

Chúc mừng kỷ niệm 5 năm yêu nhau đến người đàn ông tuyệt vời nhất đã biến cuộc đời tôi thành một câu chuyện cổ tích. Anh chỉ đơn giản là người bạn trai tốt nhất!

Happy 5th anniversary, babe. It may sound like an exaggeration, but my world does revolve around you.

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 5, em yêu. Nghe có vẻ cường điệu, nhưng thế giới của tôi xoay quanh bạn.

5/5 - (2 bình chọn)
0 0 votes
Article Rating
Đăng ký theo dõi
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận
0
Hãy chia sẻ kinh nghiệm của các bạn nhé!x