Annoying là gì? Định nghĩa và ví dụ về Annoying

0
729

Annoying là gì? Nghĩa tiếng Việt của Annoying như thế nào? Các ví dụ và một số bài viết áp dụng từ vựn này như thế nào? Cùng Wiki Tiếng Anh đi tìm hiểu câu trả lời cho những thắc mắc này qua bài viết sau nhé.

Annoying là gì
Annoying là gì

Annoying là gì?

Annoying là một tính từ trong tiếng Anh có nghĩa tiếng Việt là khó chịu, làm phiền. Khi ai đó làm bạn cảm thấy khó chịu hay bị làm phiền thì bạn có thể sử dụng tính từ Annoying. Trong giao tiếp Annoying được sử dụng khá phổ biến cho cả ngữ cảnh trang trọng và không trang trọng.

Bạn có thể xem ví dụ cụ thể về tính từ này như sau If Sally was singing a song really loudly while you were trying to study, you would say that Sally is annoying. Nếu Sally đang hát một bài hát rất to trong khi bạn đang cố gắng học, bạn sẽ nói rằng Sally thật phiền phức.

Ngoài ra trong tiếng Việt từ khó chịu được sử dụng để chỉ một trạng thái tinh thần không thoải mái chủ yếu gồm sự cáu kỉnh và mất tập trung từ suy nghĩ có ý thức của một người. Nó có thể dẫn đến những cảm xúc như thất vọng và đôi khi sẽ là tức giận.

Đặt câu với tính từ Annoying

Say someone went up to you and repeatedly tapped you on the shoulder, that would be “annoying”.
Giả sử ai đó đi đến gần bạn và liên tục vỗ vào vai bạn, điều đó sẽ khiến bạn “khó chịu”

My younger brother is annoying me right now while I am trying to work on my homework.
Em trai của tôi đang làm phiền tôi ngay bây giờ trong khi tôi đang cố gắng làm bài tập về nhà của mình.

Are my questions annoying you?
Những câu hỏi của tôi có làm bạn khó chịu không?

My neighbor’s dog is barking really loud and its annoying.
Con chó của nhà hàng xóm của tôi đang sủa rất lớn và rất khó chịu.

He is so annoying. I wish he would leave us alone?
Anh ấy thật là khó chịu. Tôi ước gì anh ấy sẽ để chúng tôi một mình?

What is that weird buzzing sound? It’s so annoying.
Âm thanh vo ve kỳ lạ đó là gì? Thật là khó chịu.

It’s annoying to have to explain this a second time.
Thật khó chịu khi phải giải thích điều này lần thứ hai.

A minor yet annoying point is the anglocentric perspective of this book.
Một điểm nhỏ nhưng gây khó chịu là góc nhìn của cuốn sách này.

The standards discourage the types of ads that are particularly annoying to people.
Những tiêu chuẩn này giúp chặn các loại quảng cáo đặc biệt gây khó chịu cho mọi người.

If there is one annoying shortcoming of this book it is the result of the authors’ search for balance.
Nếu có một thiếu sót khó chịu của cuốn sách này thì đó là kết quả của quá trình tìm kiếm sự cân bằng của các tác giả.

Bài viết chủ đề Annoying

Describe an annoying person you know about

Mô tả một người khó chịu mà bạn biết

Bài mô tả một người khó chịu mà bạn biết bằng tiếng Anh

Most of my neighbours are nice and well-behaved except for one person. He has been my next-door neighbor for about 5 years and shortly after he started living here people began noticing his annoying behaviours.

In fact, there are 4 members in his family and even though the others are really friendly, this person has some issues that make him a bad neighbour. He does not behave politely and often he easily gets browned off with anybody who doesn’t obey him. As a result, he usually shouts on very silly issues. He often complains about people standing in front of his house while it is a street and people stand there for a while to wait for their friends.

Also, in my opinion, he has no right to yell at other neighbours who play in the nearby playground. What is more, he never stops complaining about anything. As he has complaints on everything, he is supposed to strictly follow the rules. However, it is him who breaks them first before anyone else does. Every day seems to be a black day for him and others had better not mess with him as he behaves extremely rudely, even with kids.

I remember him scolding a 10 year-old girl whose kites mistakenly fell into his garden. The moment he realised a strange toy in his garden, he acted very impolitely with her and considered that little girl as an intruder. People in my community usually avoid him because they don’t want to be in trouble.

I am not sure what to do to reduce his annoyance but I guess people should talk to him very politely and try to make peace with him. And if nothing can be done to change him, we should avoid him and ignore his disturbance. So, in my opinion, a polite discussion can be effective and if not, there is nothing people can do to change this man.

Bản dịch chủ đề “Describe an annoying person you know about

Hầu hết những người hàng xóm của tôi đều tốt bụng và cư xử tốt ngoại trừ một người. Ông ta là hàng xóm kế bên của tôi được khoảng 5 năm và ngay sau khi ông ta bắt đầu sống ở đây, mọi người bắt đầu nhận thấy những hành vi khó chịu của ông ta.

Trên thực tế, có 4 thành viên trong gia đình ông ta và mặc dù những người khác thực sự thân thiện, nhưng người này có một số vấn đề khiến ông ấy trở thành một người hàng xóm xấu. Ông ấy không cư xử lịch sự và thường dễ dàng khó chịu với bất kỳ ai không nghe lời ông ta. Kết quả là, ông ấy thường la hét về những vấn đề rất ngớ ngẩn. Ông ấy cũng thường phàn nàn về những người đứng trước cửa nhà trong khi đó là một con đường và mọi người đứng đó một lúc để chờ bạn bè của họ.

Ngoài ra, theo tôi, ông ấy không có quyền quát mắng những người hàng xóm khác chơi ở sân chơi gần đó. Hơn nữa, ông ấy không ngừng phàn nàn về bất cứ điều gì. Vì ông ấy khiếu nại về mọi thứ, đáng lẽ ra ông ấy phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc. Tuy nhiên, ông ấy là người phá vỡ các quy tắc đầu tiên trước khi bất kỳ ai khác làm. Mỗi ngày dường như là một ngày đen đủi đối với ông ấy và những người khác tốt hơn là không nên gây rối với ông ấy vì ông ấy cư xử cực kỳ thô lỗ, ngay cả với trẻ em.

Tôi nhớ ông đã mắng một cô bé 10 tuổi có con diều rơi nhầm vào vườn nhà. Ngay khi nhận ra một món đồ chơi kỳ lạ trong khu vườn của mình, ông đã có hành động rất bất lịch sự với cô bé và coi cô bé đó như một kẻ đột nhập. Mọi người trong cộng đồng của tôi thường tránh ông ta vì họ không muốn gặp rắc rối.

Tôi không biết phải làm gì để giảm bớt sự khó chịu của ông ấy nhưng tôi đoán mọi người nên nói chuyện với ông ấy một cách lịch sự và cố gắng làm hòa với ông. Và nếu không thể làm gì để thay đổi, mọi người nên tránh ông và bỏ qua sự quấy rối của ông ấy. Vì vậy, theo tôi, một cuộc thảo luận lịch sự có thể có hiệu quả và nếu không, mọi người không thể làm gì để thay đổi người đàn ông này.

5/5 - (1 bình chọn)
0 0 votes
Article Rating
Đăng ký theo dõi
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận