Cởi mở tiếng Anh là gì? Các lợi ích của tính cách cởi mở

0
260

Cởi mở tiếng Anh là gì? Các lợi ích của tư duy và tính cách cởi mở diễn đạt bằng tiếng Anh như thế nào? Làm thế nào để chúng ta trở nên cởi mở hơn? Cùng Wiki Tiếng Anh đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc này qua bài viết sau để hiểu rõ hơn về từ vựng này nhé.

cởi mở tiếng anh là gì
cởi mở tiếng anh là gì

Cởi mở tiếng Anh là gì?

Cởi mở tiếng Anh là Open-minded phát âm là /,əʊpən’maindid/. Cởi mở (open-minded) thường được hiểu là sẵn sàng cân nhắc hoặc lắng nghe những ý tưởng, ý kiến và thông tin, dù nó mới lạ và khác biệt với quan điểm của mình.

Trong ngôn ngữ tiếng Anh cũng như tiếng Việt hằng ngày, cởi mở đồng nghĩa với khoan dung hoặc không phán xét. Theo tâm lý học, đó là mức độ sẵn sàng xem xét các quan điểm khác nhau hoặc thử trải nghiệm mới. Ngoài ra, cởi mở còn là việc đặt câu hỏi và tìm kiếm thông tin thách thức niềm tin của mình. Nó cũng bao hàm sự tôn trọng quyền tự do bày tỏ niềm tin và quan điểm của người khác, cho dù bạn không hẳn là đã đồng tình.

Lợi ích của tính cách cởi mở bằng tiếng Anh

Enhanced Learning (Nâng cao hiểu biết): Open-minded individuals are more receptive to new information and ideas. They tend to be avid learners, constantly seeking to expand their knowledge and understanding. Những cá nhân có tính cách cởi mở dễ tiếp thu thông tin và ý tưởng mới hơn. Họ có xu hướng là những người ham học hỏi, không ngừng tìm cách mở rộng kiến thức và hiểu biết của mình.

Improved Problem Solving (Cải thiện việc giải quyết vấn đề): Open-minded people tend to be better problem solvers because they are open to diverse solutions and approaches. They are not constrained by a narrow mindset. Những người có tính cách cởi mở có xu hướng trở thành người giải quyết vấn đề tốt hơn vì họ cởi mở với các giải pháp và cách tiếp cận đa dạng. Họ không bị hạn chế bởi một tư duy hẹp hòi.

Better Communication (Giao tiếp tốt hơn): Open-minded people are skilled listeners and communicators. They are more empathetic, which makes it easier to connect with others and build stronger relationships. Những người có tư duy cởi mở là những người biết lắng nghe và giao tiếp. Họ đồng cảm hơn, điều này giúp kết nối với người khác dễ dàng hơn và xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn.

Reduced Conflict (Giảm mâu thuẫn): Open-mindedness promotes understanding and empathy, reducing misunderstandings and conflicts in personal and professional relationships. Tư duy cởi mở thúc đẩy sự hiểu biết và đồng cảm, giảm bớt những hiểu lầm và mâu thuẫn trong các mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp.

Emotional Intelligence: Open-minded individuals tend to have higher emotional intelligence, which enables them to manage their emotions and those of others effectively. Những người có tư duy cởi mở thường có trí tuệ cảm xúc cao hơn, điều này cho phép họ quản lý cảm xúc của mình và của người khác một cách hiệu quả.

Lợi ích của tư duy cởi mở bằng tiếng Anh

Adaptability: Being open-minded helps individuals adapt to changing circumstances and environments. It makes them more resilient and better equipped to handle unexpected challenges. Tư duy cởi mở giúp các cá nhân thích nghi với những hoàn cảnh và môi trường thay đổi. Nó khiến họ kiên cường hơn và được trang bị tốt hơn để xử lý những thách thức bất ngờ.

Creativity and Innovation: Open-mindedness is closely linked to creativity and innovation. It encourages individuals to think outside the box and come up with novel solutions and ideas. Tư duy cởi mở gắn liền với sự sáng tạo và đổi mới. Nó khuyến khích các cá nhân suy nghĩ sáng tạo và đưa ra các giải pháp và ý tưởng mới.

Global Awareness: Open-mindedness promotes a global perspective. It allows individuals to better understand and appreciate different cultures, languages, and worldviews, making them more aware of global issues. Tư duy cởi mở thúc đẩy một quan điểm toàn cầu. Nó cho phép các cá nhân hiểu rõ hơn và đánh giá cao các nền văn hóa, ngôn ngữ và thế giới quan khác nhau, khiến họ nhận thức rõ hơn về các vấn đề toàn cầu.

Reduced Prejudice and Bias: Open-mindedness challenges preconceived notions and stereotypes. It can contribute to a more inclusive and fair society by reducing discrimination and bias. Tư duy cởi mở thách thức những quan niệm và khuôn mẫu định sẵn. Nó có thể đóng góp cho một xã hội toàn diện và công bằng hơn bằng cách giảm sự phân biệt đối xử và thiên vị.

Enhanced Decision-Making: Open-minded individuals make more informed decisions. They are willing to weigh various options and consider different angles, leading to better choices. Những cá nhân có tư duy cởi mở sẽ đưa ra những quyết định sáng suốt hơn. Họ sẵn sàng cân nhắc nhiều lựa chọn khác nhau và xem xét các góc độ khác nhau, dẫn đến những lựa chọn tốt hơn.

Đặt câu với từ cởi mở bằng tiếng Anh

 • John’s open-minded approach to problem-solving allowed him to come up with a creative solution that no one else had considered.
  Cách tiếp cận cởi mở của John trong việc giải quyết vấn đề đã cho phép anh đưa ra một giải pháp sáng tạo mà chưa ai từng nghĩ đến.
 • Jane’s open-mindedness and acceptance of different cultures made her an ideal candidate for the position of international ambassador.
  Tính cởi mở và chấp nhận các nền văn hóa khác nhau của Jane đã khiến cô trở thành ứng cử viên lý tưởng cho vị trí đại sứ quốc tế.
 • The education system should promote open-mindedness and critical thinking to prepare students for a rapidly changing world.
  Hệ thống giáo dục cần thúc đẩy tư duy cởi mở và tư duy phản biện để chuẩn bị cho học sinh bước vào một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.
 • The open-minded approach to problem-solving led to a breakthrough in our research project. Cách tiếp cận cởi mở trong việc giải quyết vấn đề đã mang lại bước đột phá trong dự án nghiên cứu của chúng tôi.
 • If you want to grow as an individual, it’s important to remain open-minded and willing to learn from your experiences.
  Nếu bạn muốn phát triển cá nhân, điều quan trọng là bạn phải luôn cởi mở và sẵn sàng học hỏi từ kinh nghiệm của mình.

Làm thế nào để trở nên cởi mở hơn?

1. Vượt qua thiên kiến xác định

Thiên kiến xác định khiến chúng ta tập trung tìm kiếm những thông tin ủng hộ cho niềm tin sẵn có, đồng thời từ chối những bằng chứng thách thức tư duy của mình.

Nếu bạn liên tục thấy bản thân chỉ đồng ý với những điều bởi vì nó hợp với quan điểm vốn có của mình, hãy xem xét những yếu tố góp phần chi phối quan điểm của bạn. Đó có thể là môi trường giáo dục, định kiến xã hội hoặc buồng vang thông tin chỉ cho bạn tiếp cận với những gì gần với niềm tin của mình.

2. Không ngừng đặt nghi vấn

Luyện tập phản xạ hoài nghi bằng cách đặt câu hỏi là một việc quan trọng để mở mang hiểu biết của cá nhân. Khi tiếp cận một vấn đề mới, bạn có thể thử sử dụng những câu hỏi như sau:

> Mức độ hiểu biết thực sự của mình về chủ đề này?

> Nguồn thông tin này đáng tin cậy như thế nào?

> Mình đã xem xét các ý tưởng/ ý kiến khác chưa?

> Mình có bất kỳ thành kiến nào có thể ảnh hưởng đến suy luận của mình không?

3. Kiên nhẫn với những điều mình không đồng ý

Khi vừa nghe một điều trái với quan niệm sẵn có, ta có thể cố gắng tìm cách phủ định đối phương. Nhưng khi nóng vội phủ nhận, chúng ta không có thời gian để cân nhắc vấn đề một cách toàn diện. Thay vì học hỏi và tiếp thu, việc này chỉ đơn thuần là cảm xúc hơn thua mang lại sự hài lòng nhất thời.

4. Khiêm tốn về hiểu biết của mình

Mặc dù bạn có thể là chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó, não bộ vẫn luôn tồn tại nhiều khiếm khuyết hơn bạn muốn thừa nhận. Khi một người tin rằng đã biết tất cả những gì cần biết, người đó sẽ ít sẵn sàng tiếp nhận thông tin mới và sáng tạo ý tưởng mới. Đây chính là hiệu ứng Dunning-Kruger. Thiên kiến này khiến bản thân đánh giá quá cao kiến thức của mình về một chủ đề và mù quáng trước những thiếu sót.

Rèn luyện tính khiêm tốn sẽ luôn cho bạn cơ hội để nhận ra những khuyết thiếu, cũng như học hỏi kiến thức và kinh nghiệm mới lạ từ thế giới muôn màu xung quanh.

Nguồn tham khảo: Open-minded

5/5 - (1 bình chọn)
0 0 votes
Article Rating
Đăng ký theo dõi
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận