Extended family là gì? Định nghĩa và ví dụ cụ thể

0
1197

Extended family là gì? Các định nghĩa về Extended family qua các ví dụ như thế nào? Bài viết nói về Extended family ra làm sao? Cùng Wiki Tiếng Anh đi tìm hiểu về các chủ đề này qua bài viết bên dưới để hiểu hơn về nó nhé.

extended family là gì

Extended family là gì

Extended family là đại gia đình hay còn gọi là gia đình lớn, gia đình mở rộng. Đây là từ vựng tiếng Anh dùng để nói về kiểu gia đình có từ ba thế hệ trở lên cùng sống chung với nhau. Trong đó, Extended family mô tả một gia đình gồm những người ruột thịt của một vài thế hệ cùng sống chung với nhau dưới một mái nhà.

Một gia đình gồm có cha, mẹ, ông bà, cô, dì, chú, bác và anh chị em họ cùng sống chung với nhau là một ví dụ điển hình của kiểu gia đình mở rộng. Đây được xem là gia đình truyền thống liên quan tới dạng gia đình phổ biến trong quá khứ.

Gia đình mở rộng tạo môi trường gần gũi để mọi người quan tâm, giúp đỡ và hỗ trợ nhau nhiều hơn. Chẳng hạn: Ông bà có điều kiện gần gũi con cháu. Con cháu có điều kiện chăm sóc, báo hiếu ông bà, cha mẹ khi về già. Từ đó, mối liên kết giữa các thành viên trở nên bền chặt. Việc chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cũng dễ dàng hơn, khoảng cách thế hệ được kéo gần lại.

Đặt câu với Extended family

My family used to be a nuclear family with my parents, me and my older brother. Now that my older brother got married and had a baby, we sort of become an extended family.
Gia đình tôi từng là một gia đình hạt nhân với bố mẹ tôi, tôi và anh trai tôi. Bây giờ anh trai tôi đã kết hôn và có con, vì thế chúng tôi đã trở thành một đại gia đình.

The extended family is the most common type of family in the world. Extended families include at least three generations: grandparents, married offspring, and grandchildren.

Gia đình mở rộng là loại gia đình phổ biến nhất trên thế giới. Gia đình mở rộng bao gồm ít nhất ba thế hệ: ông bà, các con đã lập gia đình và các cháu.

An extended family is a family structure that consists of two or more adults that are from different generations of the same family, who maintain a household together. This includes sharing the responsibilities of the household.

Gia đình mở rộng là một cấu trúc gia đình bao gồm hai hoặc nhiều người lớn thuộc các thế hệ khác nhau của cùng một gia đình, cùng duy trì một hộ gia đình. Điều này bao gồm việc chia sẻ trách nhiệm của hộ gia đình.

10 dòng nói về Extended family

 • Extended family is families where three or more generations are living in the same house.
  Gia đình mở rộng là nơi mà ít nhất từ ba thế hệ trở lên sống trong một ngôi nhà.
 • Usually, it means that the grandparents are living with their children and grandchildren.
  Thông thường, điều đó có nghĩa là ông bà đang sống với con cái và cháu chắt của họ.
 • Researches have shown that there are several advantages of living in Extended family.
  Nghiên cứu cho thấy có một số ưu điểm khi sống trong gia đình mở rộng.
 • Extended family is very common in countries where there is no social security net.
  Gia đình mở rộng rất phổ biến ở các nước nơi không có mạng lưới an sinh xã hội.
 • Extended family help prevent elderly people from becoming poor.
  Gia đình mở rộng giúp người cao tuổi tránh trở thành người nghèo.
 • Another advantage is that the grandparents can look after the grandchildren when their parents are busy at work.
  Một lợi thế khác là ông bà có thể chăm sóc cháu chắt khi cha mẹ chúng bận rộn với công việc.
 • What’s more, children living in big families tend to be happier because they can play with cousins that are around their ages.
  Thêm nữa, trẻ em sống trong đại gia đình thường có xu hướng vui vẻ hơn vì chúng có thể chơi đùa với anh chị em họ chạc tuổi.
 • The elderly may also become more active when interacting with younger generations.
  Người già cũng có thể trở nên năng động hơn khi tiếp xúc với những thế hệ trẻ hơn.
 • However, sometimes you have no privacy because there are so many members. They can also cause conflicts and problems or meddle in other family members’ business.
  Tuy nhiên, đôi khi bạn không có riêng tư vì có quá nhiều thành viên. Họ cũng có thể gây ra xung đột và vấn đề, hay can thiệp vào việc của các thành viên khác trong gia đình.
 • Any way, we still prefer living in an extended family because we love our grandparents and want to live with them.
  Dù sao đi nữa, chúng tớ vẫn thích sống trong đại gia đình vì chúng tớ yêu ông bà và muốn sống cùng với họ.

Viết một đoạn văn tiếng Anh về extended family

Bản tiếng Anh

My family is an extended family, so there are a lot of people that live together. I live with my grandparents, my parents, and my older sister.

My grandparents are very old, both of them are over ninety years old. Fortunately, they are still strong and have sound minds, so they still can spend time to play with their grandchildren. My father is a police officer, and I am very proud of him.

Since he is not home frequently, my mother has a big responsibility to take care of my grandparents and us. She is a beautiful woman with bright skin and long straight black hair, but she is too busy with the house work that she does not pay much attention to her look. Every morning, she cooks a big breakfast for the whole family, and then she prepares to go to the market. My sister and I take the bus to go to school all by ourselves, and we try to share as many house chores with her as possible in our free time.

My sister is like a copy of her, because her appearance matches 80 percents with my mother’s. Although both of my parents are busy, they always try their best to support our family and give us the biggest love. They are like treasures to me, and I am so lucky to have a family like that.

Bản tiếng Việt bài viết về extended family

Gia đình tôi là một gia đình mở rộng, vì vậy có rất nhiều người sống cùng nhau. Tôi sống với ông bà nội, cha mẹ và chị gái của tôi.

Ông bà nội tôi khá lớn tuổi, cả hai ông bà đều đã ngoài chín mươi tuổi. May mắn thay, họ vẫn còn khỏe và có trí óc thông minh, vì vậy họ vẫn có thể dành thời gian để chơi với các cháu của mình. Cha tôi là một cảnh sát, và tôi rất tự hào về ông ấy. Ông ấy cao, to và rất khỏe.

Vì Bố không ở nhà thường xuyên nên mẹ tôi có trách nhiệm lớn là chăm sóc ông bà nội và chúng tôi. Mẹ là một người phụ nữ đẹp với làn da sáng và mái tóc đen dài thẳng mượt, nhưng vì quá bận rộn với công việc nhà nên mẹ không mấy quan tâm đến vẻ ngoài của mình. Mỗi sáng, Mẹ nấu một bữa sáng thịnh soạn cho cả gia đình, sau đó Mẹ chuẩn bị đi chợ. Tôi và chị gái tự bắt xe buýt đi học, và chúng tôi cố gắng chia sẻ nhiều việc nhà với mẹ nhất có thể khi rảnh rỗi.

Em gái tôi giống như một bản sao của Mẹ, bởi vì ngoại hình của nó khớp với 80 phần trăm so với vẻ ngoài của mẹ tôi. Bố mẹ tôi dù bận rộn nhưng luôn cố gắng vun vén cho gia đình và dành tình yêu thương lớn nhất cho chúng tôi. Đối với tôi, họ như báu vật, và tôi thật may mắn khi có một gia đình như thế.

Talking about your extended family

Bản tiếng Anh

I live in a big family. My extended family has 10 people: my grandparents, my three uncles and his wife, my cousins (two brothers and one little sister); but my immediate family only has two people. It’s just my Mum and me.

My Mum is nearly 40 years old. She’s got short black hair and big brown eye. Especially for her smile, it’s bright and beautiful, which I wish I could have. Her job is a journalist. She is kind and supportive and always gives me very good advice. More than that, she is an excellent cook and she loves to create new delicious food. I’m crazy about her dishes.

My mom and dad had divorced when I was little. That’s why I don’t live with him. My grandparents are farmers. My nanny is 60 years old but she is so sprightly and energetic, she cherishes her children a lot. She loves feeding her animals and taking care of them. She also enjoys working in a garden. I used to spend my summer in her garden listening to her fairy tale stories.

My grandpa is over 65 years old. He is pretty quiet and hardworking. He wakes up very early every morning day and goes to work. He is super patient, informal, and easy-going. My all uncles married and have lovely children, except one person. My second uncle is still alone now. He is waiting to a right woman just suit for him.

My cousins and I get along with each other, sometimes we have fights and arguments but we make up very soon afterward. I love my family. I so happy to have the wonderful family.

Bản bài nói về gia đình extended family của bạn

Tôi sống trong một gia đình lớn. Đại gia đình của tôi có 10 người: ông bà nội, ba người chú của tôi và vợ của họ, anh em họ tôi (hai anh trai và một em gái); nhưng gia đình trực hệ của tôi chỉ có hai người. Đó chỉ là mẹ tôi và tôi.

Mẹ tôi gần 40 tuổi. Mẹ có mái tóc đen ngắn và mắt to màu nâu. Đặc biệt là đối với nụ cười của Mẹ, nó sáng và đẹp, điều mà tôi ước mình có thể có được. Công việc của Mẹ là một nhà báo. Mẹ tốt bụng, ủng hộ và luôn cho tôi những lời khuyên rất tốt. Hơn thế nữa, Mẹ còn là một đầu bếp xuất sắc và Mẹ thích sáng tạo ra những món ăn ngon mới. Tôi phát cuồng vì những món ăn của Mẹ rồi.

Bố mẹ tôi đã ly hôn khi tôi còn nhỏ. Đó là lý do tại sao tôi không sống với ông ấy. Ông bà tôi là nông dân. Cô bảo mẫu của tôi đã 60 tuổi nhưng cô ấy rất lanh lợi và hoạt bát, cô ấy rất yêu thương các con của mình. Cô ấy thích cho động vật ăn và chăm sóc chúng. Cô ấy cũng thích làm việc trong một khu vườn. Tôi đã từng dành cả mùa hè của mình trong khu vườn của cô ấy để nghe những câu chuyện cổ tích của cô ấy.

Ông tôi hơn 65 tuổi. Ông khá trầm tính và chăm chỉ. Ông thức dậy rất sớm vào mỗi buổi sáng và đi làm. Ông siêu kiên nhẫn, thân thiện và dễ gần. Tất cả các cô chú của tôi đều đã lập gia đình và có những đứa con xinh xắn, trừ một người. Chú hai của tôi giờ vẫn ở một mình. Chú đang chờ đợi một người phụ nữ phù hợp với mình.

Tôi và anh em họ rất hòa thuận với nhau, đôi khi chúng tôi có xích mích và cãi vã nhưng chúng tôi làm lành rất nhanh sau đó. Tôi yêu gia đình của tôi. Tôi rất hạnh phúc khi có một gia đình tuyệt vời.

3/5 - (8 bình chọn)
0 0 votes
Article Rating
Đăng ký theo dõi
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận