Những câu nói buồn về tình yêu bằng tiếng Anh

0
975

Những câu nói buồn về tình yêu bằng tiếng Anh càng đọc lại càng thấy đầy ắp tâm tư hơn. Nhưng biết đâu được rằng đó chính là cách “lấy độc trị độc” mà chúng ta vẫn thường nghe. Những dòng stt buồn tiếng anh như sư đông cảm cấp thiết dành riêng cho người tâm trạng.

Đọc để thấu hiểu thêm nỗi đau, để hiểu hết mọi cung bậc của cảm xúc trong tình yêu, trong cuộc sống. Rồi từ đó tự mình vượt qua đầy mạnh mẽ, kiên cường nhất. Cùng đọc và trải nghiệm cảm giác buồn thương qua từng dòng tâm trạng dưới đây nhé.

Những câu nói buồn về tình yêu bằng tiếng Anh

Những câu nói buồn về tình yêu bằng tiếng Anh P1

Tình yêu là thứ tình cảm mang đến cảm xúc ngọt ngào, đầy mơ mộng của hạnh phúc. Nhưng không phải lúc nào trong tình yêu người ta cũng thấy được sự cho, nhận được đền đáp và gặt hái được trái ngọt. Chính vì thế những câu nói buồn về tình yêu bằng tiếng Anh vẫn luôn được tìm kiếm để thay lời bộc bạch cho những tổn thương trong tình yêu.

Love is like heaven, but it can hurt like hell.
Tình yêu giống như thiên đường , nhưng nỗi đau nó gây ra thì như địa ngục vậy.

The most painfull is not hear someone say farewell. The most painfull is farewell without hearing someone say a word. Silence is the goodbye that hurt us the most.
Điều đau lòng nhất không phải là sự chia ly, mà đau lòng nhất là chia ly trong im lặng. Sự im lặng chính là lời tạm biệt khiến ta đau đớn nhất.

When someone hurts you, you learn to be stronger. When someone leaves you, you learn to be more independent.
Khi ai đó làm ta tổn thương, ta học được cách để trở nên mạnh mẽ. Khi ai đó rời bỏ ta, ta học được cách trở nên tự lập hơn.

To love someone in secret is like a seed in bottle waiting for growing up. Though not sure whether the future will be more beautifull, still waiting it earnestly and eagerly.
Yêu một người bằng sự thầm lặng giống như một hạt giống trong chiếc lọ đang chờ đợi được nảy mầm. Dù không thể biết tương lai liệu có tốt đẹp hơn, nhưng vẫn luôn chờ đợi một cách tha thiết và háo hức.

Những câu nói buồn về tình yêu bằng tiếng Anh P2

You don’t deserve my tears.
Bạn không xứng đáng với những giọt nước mắt của tôi.

Apologies don’t fix broken hearts.
Lời xin lỗi không thể sửa chữa trái tim tan vỡ.

Stay silent and let them see what their life is like without you in it.
Hãy im lặng và để họ thấy cuộc sống của họ sẽ ra sao khi không có bạn trong đó.

My plan is to forgive and forget. Forgive myself for being stupid and forget you ever existed.
Kế hoạch của tôi là tha thứ và quên đi. Tha thứ cho bản thân ngu ngốc và quên mất em đã từng tồn tại.

Truth is, you’re the reason I don’t believe in love anymore.
Sự thật là, bạn là lý do khiến tôi không còn tin vào tình yêu nữa.

Don’t come running back to me when other people start treating you the same way you treated me.
Đừng quay lại với tôi khi người khác bắt đầu đối xử với bạn giống như cách bạn đã đối xử với tôi.

Someday you’ll cry for me like I cried for you. Someday you’ll miss me like I missed you. Someday you’ll need me like I needed you. Someday you’ll love me, but I won’t love you.
Một ngày nào đó anh sẽ khóc vì tôi như tôi đã khóc vì anh. Một ngày nào đó anh sẽ nhớ tôi như tôi nhớ anh. Một ngày nào đó anh sẽ cần tôi như tôi cần anh. Một ngày nào đó anh sẽ yêu tôi, nhưng tôi sẽ không yêu anh nữa.

Những câu nói buồn về tình yêu bằng tiếng Anh P3

True pain is when you look into the eyes of someone you love and they look away.
Nỗi đau thực sự là khi bạn nhìn vào mắt người mình yêu và họ nhìn đi chỗ khác.

It hurts when you have someone in your heart, but you can’t have them in your arms.
Thật đau khi bạn có ai đó trong trái tim mình, nhưng bạn không thể có họ trong vòng tay của mình.

If he misses you, he’ll call. If he wants you, he’ll say it. If he cares, he’ll show it. And if not, he can’t be worth your time.
Nếu anh ấy nhớ bạn, anh ấy sẽ gọi. Nếu anh ấy muốn bạn, anh ấy sẽ nói điều đó. Nếu anh ấy quan tâm, anh ấy sẽ thể hiện điều đó. Và nếu không, anh ấy không thể xứng đáng với thời gian của bạn.

Những câu nói buồn về tình yêu bằng tiếng Anh P4

Loving someone who doesn’t love you back is like hugging a cactus. The tighter you hold on, the more it hurts.
Yêu một người không yêu lại bạn cũng giống như ôm một cây xương rồng vậy; càng giữ chặt càng đau.

People say never give up, but sometimes giving up is the best option because you realize you’re just wasting your time.
Người ta nói đừng bao giờ bỏ cuộc, nhưng đôi khi từ bỏ là lựa chọn tốt nhất vì bạn nhận ra rằng mình đang lãng phí thời gian của mình.

Never be afraid to let go, because you never know what greater things will replace what you’ve lost.
Đừng bao giờ sợ hãi khi phải buông bỏ, bởi vì bạn không bao giờ biết được những điều lớn lao hơn sẽ thay thế những gì bạn đã mất.

Never ignore someone who loves you, cares for you and misses you because one day you might wake up and realize that you lost the moon while you were busy counting stars.
Đừng bao giờ bỏ qua một người yêu bạn, quan tâm bạn và nhớ bạn vì một ngày nào đó bạn có thể thức dậy và nhận ra rằng mình đã đánh mất mặt trăng khi đang mải mê đếm sao.

Những câu nói buồn về tình yêu bằng tiếng Anh P5

Whoever said it is better to have loved and lost, then to have never loved at all must have never had their heart broken
Bất cứ ai nói rằng thà yêu và đánh mất tình yêu còn hơn chưa từng yêu lấy một lần, chắc hẳn chưa từng thấy trái tim mình tan vỡ.

The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them.
Bạn cảm thấy nhớ nhất một ai đó là khi bạn ở ngồi bên người đó và biết rằng người đó không bao giờ thuộc về bạn.

Love is not a game, because when the opponent give up, you are not a winner.
Tình yêu nào phải trò chơi, vì khi đối phương bỏ cuộc, bạn chẳng thể nào là người chiến thắng.

Don’t waste your time on a man/woman, who isn’t willing to waste their time on you.
Đừng lãng phí thời gian với những người không có thời gian dành cho bạn.

Sometime, forgotten is the only way to liberate yourself from obsessive. And sometimes silence is the best answer for a deceased love.
Đôi khi lãng quên là cách duy nhất để giải thoát bản thân ra khỏi sự ám ảnh. Và đôi khi im lặng là câu trả lời tốt nhất cho một tình yêu đã chết.

When love is over, there’s relationship come to deadlock. Not be friends,not be enemies, not be strangers.
Khi tình yêu kết thúc, nó khiến mối quan hệ trở nên bế tắc. Không thể trở thành bạn bè, chẳng phải kẻ thù, nhưng cũng chẳng phải người xa lạ.

Những câu nói buồn về tình yêu bằng tiếng Anh P6

It’s hard to pretend you love someone, when you don’t but its harder to pretend that you don’t love someone when you really do.
Thật khó để giả vờ rằng bạn yêu ai đó, khi bạn không yêu nhưng càng khó hơn khi giả vờ rằng bạn không yêu ai đó khi bạn thực sự yêu.

A million words would not bring you back, I know because I tried. Neither would a million tears, I know because I cried.
Một triệu ngôn từ cũng không thể mang anh quay lại, em biết vì em đã thử. Một triệu giọt nước mắt cũng vậy, em biết vì em đã khóc.

I hate to see the one I love happy with somebody. But I surely hate it more to see the one I love unhappy with me.
Tôi ghét thấy người mình yêu hạnh phúc bên ai đó. Nhưng chắc chắn tôi còn ghét hơn khi thấy người mình yêu không hạnh phúc với mình.

If one day you feel like crying call meI can’t promise to make you laugh but I’m willing to cry with you. Nếu một ngày bạn cảm thấy muốn khóc, hãy gọi cho tôi, tôi không thể hứa sẽ làm bạn cười nhưng tôi sẵn sàng khóc cùng bạn.

Những câu nói buồn về tình yêu bằng tiếng Anh P7

When someone hurts you, you learn to be stronger. When someone leaves you, you learn to be more independent.
Khi ai đó làm ta tổn thương, ta học được cách để trở nên mạnh mẽ. Khi ai đó rời bỏ ta, ta học được cách trở nên tự lập hơn.

Sometime, forgotten is the only way to liberate yourself from obsessive. And sometimes silence is the best answer for a deceased love.
Đôi khi lãng quên là cách duy nhất để giải thoát bản thân ra khỏi sự ám ảnh. Và đôi khi im lặng là câu trả lời tốt nhất cho một tình yêu đã chết.

To love someone in secret is like a seed in bottle waiting for growing up. Though not sure whether the future will be more beautifull, still waiting it earnestly and eagerly.
Yêu một người bằng sự thầm lặng giống như một hạt giống trong chiếc lọ đang chờ đợi được nảy mầm. Dù không thể biết tương lai liệu có tốt đẹp hơn, nhưng vẫn luôn chờ đợi một cách tha thiết và háo hức.

When you are in love and you get hurt, it’s like a cut… it will heal, but there will always be a scar. Khi bạn đang yêu và bạn bị tổn thương, nó giống như một vết cắt… nó sẽ lành lại, nhưng sẽ luôn có một vết sẹo.

Every girl has three guys in her life. The one she loves, the one she hates and the one she can’t live without and in the end they’re all the same guy.
Mỗi cô gái đều có ba chàng trai trong đời. Người cô ấy yêu, người cô ấy ghét và người cô ấy không thể sống thiếu và cuối cùng họ đều là một chàng trai.

Những câu nói buồn về tình yêu bằng tiếng Anh P8

It’s terrible to lose someone we love, but it’s even worse to lose ourselves while loving them. Thật là khủng khiếp khi mất đi người mà chúng ta yêu thương, nhưng còn tệ hơn khi đánh mất chính mình khi yêu họ.

I don’t hate you. I’m just disappointed you turned into everything you said you’d never be.
Tôi không ghét bạn. Tôi chỉ thất vọng vì bạn đã trở thành tất cả những gì bạn nói rằng bạn sẽ không bao giờ như vậy.

Here’s always going to be people that hurt you so what you have to do is keep on trusting and just be more careful about who you trust next time around.
Bao giờ cũng có một ai đó làm bạn tổn thương. Bạn hãy giữ niềm tin vào mọi người và hãy cảnh giác với những kẻ đã từng một lần khiến bạn mất lòng tin.

Memories are the only thing that can make people smile and then suddenly burst into tears when they think about it. Because it’s still intact while everything has changed.
Kỷ niệm là thứ duy nhất có thể khiến ngươi ta mỉm cười rồi lại bỗng nhiên rơi lệ vì nó. Bởi kỷ niệm vẫn luôn nguyên vẹn dù cho mọi thứ có đổi thay.

Love comes to those who still hope even though they’ve been disapponined, to those who still believe even though they’ve been betrayed to those who still love even though they’ve been hurt before.
Tình yêu sẽ đến với những ai vẫn luôn hy vọng dù từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương.

5/5 - (1 bình chọn)
1 1 vote
Article Rating
Đăng ký theo dõi
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận