Những câu nói yêu thương ngọt ngào bằng tiếng Anh

0
1015

Những câu nói yêu thương ngọt ngào bằng tiếng Anh luôn luôn là một sự bất ngờ đặc biệt cho nửa kia của bạn. Dưới đây sẽ là những lời yêu thương đầy lãng mạn và ngọt ngào cho bạn tham khảo. Cùng Wiki Tiếng Anh theo dõi qua bài viết sau nhé

Những câu nói yêu thương ngọt ngào bằng tiếng Anh

Những câu nói yêu thương ngọt ngào bằng tiếng Anh phần 1

I will love you till my last breath, no matter what life brings before us. Anh sẽ yêu em cho đến hơi thở cuối cùng, bất kể cuộc đời mang đến điều gì cho chúng ta.

There are only two times that I want to be with you: Now and Forever. Chỉ có hai thời điểm mà anh muốn ở bên em: Bây giờ và Mãi mãi!

I want to be with you always and forever. Nothing in this world can replace you in my heart. Anh muốn mãi mãi và luôn luôn ở bên em. Trên đời này không gì có thể thay thế được em trong trái tim anh.

I wrote your name in the sky, but the wind blew it away. I wrote your name in the sand, but the waves washed it away. I wrote your name in my heart, and forever it will stay. Anh đã viết tên em trên bầu trời, nhưng gió đã thổi bay nó. Anh đã viết tên em trên cát, nhưng sóng đã cuốn trôi. Anh đã ghi tên em vào trái tim mình, và mãi mãi nó sẽ ở lại.

They say love can’t be seen; it can only be felt. But they were wrong. I have seen it many times. I have seen true love for me in your eyes. And it’s the most beautiful thing I have ever seen. Người ta nói rằng tình yêu không thể được nhìn thấy; nó chỉ có thể được cảm nhận. Nhưng họ đã nhầm. Em đã nhìn thấy nó nhiều lần. Em đã nhìn thấy tình yêu thực sự dành cho tôi trong mắt bạn. Và đó là điều đẹp nhất mà em từng thấy.

Những câu nói yêu thương ngọt ngào bằng tiếng Anh phần 2

For you, I may be just one person, but for me, you are the world. Đối với anh, em có thể chỉ là một người, nhưng đối với em, anh là cả thế giới.

If there’s one thing in this world I’m afraid to lose, it’s you. I am so in love with you that I can’t afford to lose you. Nếu có một thứ trên thế giới này mà tôi sợ đánh mất, thì đó chính là bạn. Tôi yêu bạn đến nỗi tôi không thể để mất bạn!

The world might call me crazy, but I’m glad to be crazy about you! My sweetheart, I love you!. Thế giới có thể gọi tôi là điên rồ, nhưng tôi rất vui khi được phát điên vì bạn! Người yêu của tôi ơi, tôi yêu bạn!

You turned my life into a journey of love and happiness. Every second I spend with you; I fall in love even more with you. Bạn đã biến cuộc sống của tôi thành một cuộc hành trình của tình yêu và hạnh phúc. Mỗi giây tôi dành cho bạn; Tôi yêu bạn nhiều hơn nữa!

If you ask me when I want to be with you, my answer will be – now and forever. Nếu bạn hỏi tôi muốn ở bên bạn khi nào, câu trả lời của tôi sẽ là – bây giờ và mãi mãi.

I wish to be everything that brings a smile on your face and happiness to your heart. I want to love you like no one else ever did. Tôi muốn trở thành tất cả mọi thứ mang lại nụ cười trên khuôn mặt của bạn và hạnh phúc trong trái tim bạn. Tôi muốn yêu bạn như chưa từng có ai khác đã từng làm!

Những câu nói yêu thương ngọt ngào bằng tiếng Anh phần 3

Nothing more compare to the happiness I felt for this moment having someone like you in my life. Love you so much, sweetheart. Không gì có thể so sánh được với niềm hạnh phúc mà em cảm thấy trong giây phút này khi có một người như anh trong đời. Yêu anh nhiều, anh yêu!

No matter what happens, I know there is one person who will be there for me. That’s you, my love. Dù có chuyện gì xảy ra, em biết có một người sẽ ở đó vì em. Đó là anh, tình yêu của em.

Your love is truly a wonderful gift for me. I can never think of anyone else who could love me so deeply. Tình yêu của bạn thực sự là một món quà tuyệt vời cho tôi. Tôi không bao giờ có thể nghĩ về bất cứ ai khác có thể yêu tôi sâu sắc như vậy.

If you ask me to make a last wish, it would be to go on like this, holding your hands in mine, till my last breath. Nếu bạn yêu cầu tôi thực hiện một điều ước cuối cùng, tôi sẽ tiếp tục như thế này, nắm tay bạn trong tay tôi, cho đến hơi thở cuối cùng của tôi.

You are the reason for my smile and my happiness. No word can describe my love for you!. Bạn là lý do cho nụ cười và hạnh phúc của tôi. Không có từ nào có thể diễn tả tình yêu của tôi dành cho bạn!

Every day, I thank God for sending an angel like you into my life. I love you so much. Mỗi ngày, tôi cảm ơn Chúa vì đã gửi một thiên thần như bạn vào cuộc đời tôi. Tôi yêu bạn rất nhiều.

Những câu nói yêu thương ngọt ngào bằng tiếng Anh phần 4

My love for you is deeper than the ocean and wider than the sky. Nobody can measure it, but you know how much I love you. Tình yêu của anh dành cho em sâu hơn đại dương và rộng hơn cả bầu trời. Không ai có thể đo lường được điều đó, nhưng em biết anh yêu em nhiều như thế nào mà.

Your love is the source of my happiness. Please never leave me alone. I cannot imagine a single day without you. Tình yêu của bạn là nguồn hạnh phúc của tôi. Xin đừng bao giờ để tôi một mình. Tôi không thể tưởng tượng một ngày nào mà không có bạn.

When we’re together, an hour would feel like a minute. But when we are apart, a minute will feel like an hour. Khi chúng ta ở bên nhau, một giờ sẽ giống như một phút. Nhưng khi chúng ta xa nhau, một phút sẽ cảm thấy như một giờ.

I missing you more than I can express, thinking of you more than you know. Love you. Anh nhớ em nhiều hơn những gì anh có thể bày tỏ, nghĩ về em nhiều hơn những gì em biết. Yêu em!

My love for you is always growing stronger, and I’m slowly losing myself deeper into it. Tình yêu của tôi dành cho bạn luôn lớn mạnh hơn và tôi đang dần đánh mất bản thân mình sâu hơn vào tình yêu đó.

Iaaaf I get paid for loving you, I would be a millionaire by now. Nếu tôi được trả tiền vì yêu bạn, tôi sẽ là một triệu phú bây giờ!

Những câu nói yêu thương ngọt ngào bằng tiếng Anh phần 5

Sweetheart, I wish I could make you as happy as you make me. Love you. Anh yêu, Em ước mình có thể làm cho anh hạnh phúc như em đã làm cho em. Yêu anh.

Thank you for being my wife; thanks for giving me many reasons to live my life to the fullest. You are my perfect one. Cảm ơn em đã là vợ anh; cảm ơn vì đã cho anh thêm nhiều lý do để sống hết mình. Em là một người hoàn hảo của anh.

Your love is a drug, and I never want to recover from it. Tình yêu của bạn là một liều thuốc, và tôi không bao giờ muốn khỏi bệnh.

You are just so beautiful, both inside and outside. I must be so lucky that I could find you in this big world and make you mine. Em thật xinh đẹp, cả bên trong lẫn bên ngoài. Tôi phải thật may mắn lắm khi có thể tìm thấy em trong thế giới rộng lớn này và biến em thành của tôi.

You don’t know how blessed I am to have you in life. You have given a new meaning to my life. Love you. Chắc anh sẽ không biết em đã may mắn như thế nào khi có anh trong đời đâu. Anh đã mang lại một ý nghĩa mới cho cuộc sống của em. Yêu Anh.

Loving you is the best thing that I have done in my whole life. Thanks for making my life amazing. Yêu em là điều tuyệt vời nhất mà anh đã làm trong suốt cuộc đời mình. Cảm ơn em vì đã làm cho cuộc sống của anh trở nên tuyệt vời.

5/5 - (1 bình chọn)
0 0 votes
Article Rating
Đăng ký theo dõi
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận