Thứ Tư, Tháng Mười Hai 8, 2021
Tình yêu tiếng Anh là gì

Tình yêu tiếng Anh là gì? Từ vựng và thành ngữ liên quan

0
Tình yêu tiếng Anh là gì? Từ vựng và những cụm từ tiếng Anh hay về tình yêu viết như thế nào? Thành ngữ...
talk about hue city

Talk about Hue city – Kể về thành Phố Huế

0
“Talk about Hue city” Kể về thành phố Huế bằng tiếng Anh. Đây là một chủ đề khá quen thuộc mà chúng ta rất...
Giới thiệu về Hà Nội bằng tiếng Anh

TOP 10 bài Giới thiệu về Hà Nội bằng tiếng Anh

0
“Giới thiệu về Hà Nội bằng tiếng Anh” Introduce Hanoi in English. Đây là một chủ đề khá quen thuộc mà chúng ta rất...
Talk about hanoi

Talk about hanoi – Nói về Hà Nội bằng tiếng Anh

0
“Talk about hanoi” kể về Hà nội bằng tiếng Anh. Đây là một chủ đề khá quen thuộc mà chúng ta rất thường gặp...
Talk about a subject you are studying

Talk about a subject you are studying

0
“Talk about a subject you are studying” Nói về môn học bạn đang học bằng tiếng Anh. Đây là một chủ đề khá quen...
technology là gì

Technology là gì? Các Collocations chủ đề Technology

0
Technology là một chủ đề thường hay bắt gặp trong các bài thi hiện nay nên rất được nhiều người tìm hiểu. Vậy Technology...
Môn công nghệ tiếng Anh là gì

Môn công nghệ tiếng Anh là gì? Từ vựng các môn học

0
Cùng với Toán học, Khoa học tự nhiên, môn Công nghệ là bộ môn góp phần thúc đẩy giáo dục STEM. Một trong những...
môn tin học tiếng anh là gì

Môn tin học tiếng Anh là gì? Các từ vựng liên quan

0
Tin học có ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động của xã hội loài người. Đây là một bộ môn được...
Even though là gì

Even though là gì? Cách dùng even though trong tiếng Anh

0
Even though là gì? Cách sử dụng và cách dùng even though trong tiếng Anh như thế nào? Những từ đồng nghĩa với nó...
width là gì

Width là gì? Định nghĩa và ví dụ tiếng Anh về width

0
Width là gì? Cách đặt câu hỏi tiếng Anh với Width như thế nào? Từ vựng đồng nghĩa với Width như thế nào? Cùng...