Số thứ tự trong tiếng Anh: Cách đọc và cách viết

0
919

Số thứ tự trong tiếng Anh là một phần cực kỳ quan trọng không chỉ trong giao tiếp tiếng Anh hằng ngày. Nó còn rất quan trọng trong môi trường làm việc và học thuật. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sử dụng chính xác mặc dù hiểu được sự quan trọng của nó. Trong bài viết ngày hôm nay, Wiki Tiếng Anh sẽ tổng hợp các kiến thức liên quan từ định nghĩa, cách viết và ứng dụng của số thứ tự trong tiếng Anh giúp các bạn nhé.

số thứ tự trong tiếng anh

Số thứ tự trong tiếng Anh là gì

Số thứ tự trong tiếng Anh là Ordinal number. Trong lý thuyết tập hợp, số thứ tự, hay thứ tự, là một khái quát của khái niệm số tự nhiên được sử dụng để mô tả cách sắp xếp một tập hợp các đối tượng theo thứ tự, nối tiếp nhau.

Số thứ tự trong tiếng Anh được hình thành bằng cách lấy số đếm cộng thêm đuôi “th” vào ngay sau. Ví dụ: 4th- fourth, 30th – thirtieth, 20- twentieth. Ngoại trừ 3 trường hợp sau: first (st), second (2nd), third (3rd). 

Số thứ tự trong tiếng Anh từ 1 đến 100

Số đếmSố thứ tự dạng chữSố thứ tự dạng số
1first1st
2second2nd
3third3rd
4fourth4th
5fifth5th
6sixth6th
7seventh7th
8eighth8th
9ninth9th
10tenth10th
11eleventh11th
12twelfth12th
13thirteenth13th
14fourteenth14th
15fifteenth15th
16sixteenth16th
17seventeenth17th
18eighteenth  18th
19nineteenth19th
20twentieth20th
21twenty-first  21st
22twenty-second22nd
23twenty-third23rd
24twenty-fourth24th
25twenty-fifth25th
26twenty-sixth  26th
27twenty-seventh27th
28twenty-eighth28th
29twenty-ninth29th
30thirtieth30th
31thirty-first31st
40fortieth40th
50fiftieth  50th
60sixtieth60th
70seventieth70th
80eightieth80th
90ninetieth90th
100one hundredth100th
1000one thousandth1.000th
1000000one millionth1.000.000th

Cách viết số thứ tự trong tiếng Anh

Thông thường, muốn đọc và viết stt trong tiếng Anh, các bạn phải bắt đầu từ số đếm. Để tạo thành số thứ tự, các bạn chỉ cần thêm “th” vào sau số đếm.

 • Four – Fourth
 • Sixteen – Sixteenth

Tuy nhiên, có 3 trường hợp ngoại lệ với các số thứ tự 1, 2 và 3

 • one – first
 • two – second
 • three – third

Bên cạnh đó, chúng ta nên cẩn thận với cách phát âm và cách viết của một vài số thứ tự

 • five – fifth (thay vì “fiveth“)
 • nine – ninth (thay vì “nineth“)
 • twelve – twelfth (thay vì “tweleveth”)

Một lưu ý nhỏ cho các bạn là với những số tròn chục và kết thúc bằng Y, muốn chuyển chúng sang số thứ tự, phải bỏ Y và thay bằng “ie” trước khi thêm đuôi “th”.

Ví dụ:

 • Twenty -> Twentieth
 • Thirty -> Thirtieth
 • Forty -> Fortieth

Trong trường hợp những số thứ tự cao hơn, chúng ta chỉ ghi số cuối cùng theo cách của số thứ tự, các số còn lại được viết như số đếm

 • 421st = four hundred and twenty-first
 • 5,111th = five thousand, one hundred and eleventh

Lưu ý khi viết số thứ tự tiếng Anh

Những con số có kết thúc bằng số 1 ví vụ như 1st, 21st, 31st,… sẽ được viết là first, twentty-first, thirty-first… trừ 11th vẫn được viết là eleventh (st là 2 ký tự cuối của từ first)

Các số kết thúc bằng 2 như 2nd, 22nd, 32nd… sẽ được viết là second, twenty-second, thirty-second,… trừ 12th vẫn được viết là twelveth (nd là 2 ký tự cuối của từ second).

Các số kết thúc bằng 3 như 3rd, 23rd, 33rd,… sẽ được viết là third, twenty-third, thirty-third,… trừ 13th vẫn được đọc là thirteenth (rd là 2 ký tự cuối của từ third).

Các số kết thúc bằng 5 như 5th, 25th, 35th,…sẽ được viết là fifth, twenty-fifth, thirty-fifth,…

Các số kết thúc bằng 9 như 9th, 29th, 39th,… sẽ được viết là ninth, twenty-ninth, thirty-ninth,…trừ 19th vẫn được viết là nineteenth

Các số tròn chục và kết thúc bằng ‘ty’ như twenty, thirty,…khi được chuyển sang số thứ tự sẽ bỏ ‘y’, thay bằng ‘ie’ và thêm ‘th’: twentieth, thirtieth,…

Cách đọc số thứ tự trong tiếng Anh

Một lưu ý các bạn cần nhớ là khi đọc số thứ tự lúc nào chúng ta cũng phải thêm THE trước tất cả các số đếm: Ví dụ The first, The second,……. The thirtieth. Dưới đây là bảng phiên âm cách đọc số thứ tự trong tiếng Anh

1st          first            /ˈfɜːst/

2nd          second     /ˈsek.ənd/

3rd          third          /θɜːd/

4th          fourth         /fɔːθ/

5th          fifth            /fɪfθ/

6th          sixth          /sɪksθ/

7th          seventh     /ˈsev.ənθ/

8th          eighth    /eɪtθ/

9th          ninth   /naɪnθ/

10th        tenth  /tenθ/

11th        eleventh   /ɪˈlev.ənθ/

12th        twelfth   /twelfθ/

13th        thirteenth  /θɜːˈtiːnθ/

14th        fourteenth   /ˌfɔːˈtiːnθ/

15th        fifteenth /ˌfɪfˈtiːnθ/

16th        sixteenth  /ˌsɪkˈstiːnθ/

17th        seventeenth   /ˌsev.ənˈtiːnθ/

18th        eighteenth   /ˌeɪˈtiːnθ/

19th        nineteenth    /ˌnaɪnˈtiːnθ/

20th        twentieth  /ˈtwen.ti.əθ/

30th        thirtieth   /ˈθɜː.ti.əθ/

100th      one hundredth  /wʌnˈhʌn.drətθ/

Ứng dụng về số thứ tự trong tiếng Anh

Sử dụng số thứ tự tiếng Anh để xếp hạng thứ tự

 • Once again, Manchester City came first in the Premier League;

⇒ Lại một lần nữa, Man City lại về nhất trong giải Ngoại Hạng Anh.

 • Although he finishes the race ranking 50th, everyone was proud of him;

⇒ Mặc dù anh ấy hoàn tất cuộc thi với thứ hạng 50, mọi người vẫn rất tự hào về anh ấy.

Sử dụng số thứ tự trong tiếng Anh để đọc ngày tháng

 • The fifth of October

⇒ Ngày năm tháng 10

 • The twenty eighth of February

⇒ Ngày 28 tháng 2

Đọc số thứ tự các Tầng của một tòa nhà

 • I live on the fifth floor of the apartment

⇒ Tôi sống ở tầng 5 của tòa chung cư

 • Nobody understands why he chose the stairs; he lives on the 10th floor!!

⇒ Không ai hiểu được tại sao anh ấy lại đi thang bộ, anh ấy sống tận ở lầu 10

Số thứ tự trong tiếng Anh là Động từ nối miêu tả chu trình, thứ tự

The reasons why he can’t never be a grownup are as follow:

 • First, his parents are overprotective toward him.
 • Second, he can do anything he want without worrying about any consequence.
 • Third, his family is too rich so he will never have to work.

Ngoài ra danh hiệu của vua, hoàng hậu nước ngoài thường khi viết viết tên và số thứ tự bằng số La Mã, khi đọc thì thêm THE trước số thứ tự.

Ví dụ:

 • – Charles II – Đọc: Charles the Second
 • – Edward VI – Đọc: Edward the Sixth
 • – Henry VIII – Đọc: Henry the Eighth

Áp dụng số thứ tự trong tiếng Anh vào Phân số (Fraction)

 • 1/3 – A third;
 • 2/3 – Two thirds;
 • 3/4 – Three fourths = Three quarters;
 • 1/5 – A fifth;
 • 2/5 – Two fifths;
 • 47/100 – Forty seven hundredths;
 • 1/100 – A hundredth;
 • 1/1,000 – A thousandth

Rate this post
5 1 vote
Article Rating
Đăng ký theo dõi
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận