Home Chưa được phân loại 2000 từ tiếng Anh thông dụng từ A đến Z

2000 từ tiếng Anh thông dụng từ A đến Z

0
2627
2000 từ tiếng Anh thông dụng
2000 từ tiếng Anh thông dụng

2000 từ tiếng Anh thông dụng là mục tiêu học tập của rất nhiều người trong hành trình học tiếng Anh. Những từ thông dụng này không chỉ mở rộng thuật ngữ tiếng Anh mà bạn biết, mà còn giúp bạn khả năng giap tiếp của chúng ta tốt hơn vì chúng thực sự là những từ mà bạn nghe người khác sử dụng hàng ngày. Hãy cùng tìm hiểu ngay cùng Wiki Tiếng Anh nhé!

2000 từ tiếng Anh thông dụng
2000 từ tiếng Anh thông dụng

Tầm quan trong của 2000 từ vựng tiếng Anh thông dụng

Từ vựng tiếng Anh là “gốc rễ” của giao tiếp

Đối với vấn đề giao tiếp thì từ vựng chính là gốc rễ của vấn đề. Để nắm bắt được giao tiếp xung quanh thì đây chính là điều bạn cần phải nắm rõ.

Khi giao tiếp, người đọc và người nghe thường xuyên chú ý vào nội dung của người xung quanh muốn thể hiện ra hơn là ngữ pháp câu từ. Kể cả bạn đang nắm rõ về mặt ngữ pháp nhưng mà vốn từ vựng không đủ thì bạn cũng thể nào hiểu hay thể hiện nội dung mà mình muốn truyền đạt cho họ. Chính vì thế việc nắm rõ 2000 từ tiếng Anh thông dụng cơ bản nhất rất cần thiết.

Một trong những câu nói khá nổi tiếng của David A. Wilkins từng nói: “Không có ngữ pháp thì ít thông tin truyền đạt. Không có từ vựng thì không có một thông tin nào được truyền đạt cả.”

Từ vựng tiếng Anh giúp phát triển những kỹ năng khác

Từ vựng tiếng Anh trong giao tiếp chịu khá nhiều ảnh hưởng từ mọi vấn đề trong cuộc sống. Chính vì thế, bạn có được một vốn từ vựng đủ lớn sẽ giúp tăng khả năng phát triển cho bản thân.

Ngoài các vấn đề nghe, đọc ra thì từ vựng tiếng Anh còn phát triển cho não bộ về việc viết nhanh chóng, đúng ngữ cảnh và không sai chính tả. Từ điều này bạn hoàn toàn có thể tự tin để viết một bức thư hay trình bày một vấn đề nào đó bằng tiếng Anh mà không phải lo lắng gì.

Học từ vựng tiếng Anh bạn không nên bó buộc bởi chỉ dùng để giao tiếp xung quanh. Việc biết nhiều từ vựng tiếng sẽ giúp bạn nâng cao giá trị bản thân, phát triển các kỹ năng về tiếng Anh sau này giống như tiếng Việt vậy.

 • Bạn cũng có thể xem thêm bài viết 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng
 • Top 2000 từ vựng tiếng Anh thông dụng có phiên âm

  Học 2000 từ tiếng Anh thông dụng có phát âm sẽ là cách giúp bạn vừa mở rộng từ điển tiếng Anh của mình vừa nâng cao khả năng nghe, nói. Cùng theo dõi các từ tiếng Anh thông dụng dưới đây nhé!

   TừPhiên âmDịch nghĩa
  A
  – able (adj)/ˈeibəl/có năng lực, có tài
  – abandon (v)/əˈbæn.dən/bỏ, từ bỏ
  – about (adv)/əˈbaʊt/khoảng, về
  – above (adv)/əˈbʌv/ở trên, lên trên
  – act (n, v)/ækt/hành động, hành vi, cử chỉ, đối xử
  – add (v)/æd/cộng, thêm vào
  – afraid (adj)/əˈfreɪd/sợ, sợ hãi, hoảng sợ
  – after (adv)/ˈɑːf.tər/sau, đằng sau, sau khi
  – again (adv)/əˈɡen/lại, nữa, lần nữa
  – against (prep)/əˈɡenst/chống lại, phản đối
  – age (n)/eɪdʒ/tuổi
  – ago (adv)/əˈɡəʊ/trước đây
  – agree (v)/əˈɡriː/đồng ý, tán thành
  – air (n)/eər/không khí, bầu không khí, không gian
  – all (det, pron, adv)/ɔːl/tất cả
  – allow (v)/əˈlaʊ/cho phép, để cho
  – also (adv)/ˈɔːl.səʊ/cũng, cũng vậy, cũng thế
  – always (adv)/ˈɔːl.weɪz/luôn luôn
  – among (prep)/əˈmʌŋ/giữa, ở giữa
  – an/æn/(từ cổ,nghĩa cổ); (thông tục); (tiếng địa phương) nếu
  – and (conj)/ænd/
  – anger (n)/ˈæŋ.ɡər/sự tức giận, sự giận dữ
  – animal (n)/ˈæn.ɪ.məl/động vật, thú vật
  – answer (n, v)/ˈɑːn.sər/sự trả lời; trả lời
  – any (det, pron, adv)/ˈen.i/một người, vật nào đó; bất cứ; một chút nào, tí nào
  – appear (v)/əˈpɪər/xuất hiện, hiện ra, trình diện
  – apple (n)/ˈæp.əl/quả táo
  – are/ɑːr/chúng tôi
  – area (n)/ˈeə.ri.ə/diện tích, bề mặt
  – arm (n, v)/ɑːm/cánh tay; vũ trang, trang bị (vũ khí)
  – arrange (v)/əˈreɪndʒ/sắp xếp, sắp đặt, sửa soạn
  – arrive (v (+at in))/əˈraɪv/đến, tới nơi
  – art (n)/ɑːt/nghệ thuật, mỹ thuật
  – as (prep, adv, conj)/æz/như (as you know…)
  – ask (v)/ɑːsk/hỏi
  – at (prep)/æt/ở tại (chỉ vị trí)
  – atom (n)/ˈæt.əm/nguyên tử
  B
  – baby (n)/ˈbeɪ.bi/đứa bé mới sinh; trẻ thơ
  – back (n, adj, adv, v)/bæk/lưng, về phía sau, trở lại
  – bad (adj)/bæd/xấu, tồi
  – ball (n)/bɔːl/quả bóng
  – band (n)/bænd/băng, đai, nẹp
  – bank (n)/bæŋk/bờ (sông…), đê
  – bar (n)/bɑːr/quán bán rượu
  – base (n, v)/beɪs/cơ sở, cơ bản, nền móng; đặt tên, đặt cơ sở trên cái gì
  – basic (adj)/ˈbeɪ.sɪk/cơ bản, cơ sở
  – bat (n)/bæt/(thể dục,thể thao) gây (đánh bóng chày, crikê); (từ cổ,nghĩa cổ) vợt (quần vợt)
  – be (v)/biː/thì, là
  – bear (v)/beər/mang, cầm, vác, đeo, ôm
  – beat (n, v)/biːt/tiếng đập, sự đập; đánh đập, đấm
  – beauty (n)/ˈbjuː.ti/vẻ đẹp, cái đẹp; người đẹp
  – bed (n)/bed/cái giường
  – been (v)/biːn/thì, là
  – before (prep, conj, adv)/bɪˈfɔːr/trước, đằng trước
  – began (v)/bɪˈɡæn/bắt đầu, mở đầu, khởi đầu
  – begin (v)/bɪˈɡɪn/bắt đầu, khởi đầu
  – behind (prep, adv)/bɪˈhaɪnd/sau, ở đằng sau
  – believe (v)/bɪˈliːv/tin, tin tưởng
  – bell (n)/bel/cái chuông, tiếng chuông
  – best (adj)/best/tốt nhất
  – better (adj)/ˈbet.ər/tốt hơn
  – between (prep, adv)/bɪˈtwiːn/giữa, ở giữa
  – big (adj)/bɪɡ/to, lớn
  – bird (n)/bɜːd/Con chim
  – bit (n)/bɪt/miếng, mảnh
  – black (adj, n)/blæk/đen; màu đen
  – block (n, v)/blɒk/khối, tảng (đá); làm ngăn cản, ngăn chặn
  – blood (n)/blʌd/máu, huyết; sự tàn sát, chem giết
  – blow (v, n)/bləʊ/nở hoa; sự nở hoa
  – blue (adj, n)/bluː/xanh, màu xanh
  – board (n, v)/bɔːd/tấm ván; lát ván, lót ván
  – boat (n)/bəʊt/tàu, thuyền
  – body (n)/ˈbɒd.i/thân thể, thân xác
  – bone (n)/bəʊn/xương
  – book (n, v)/bʊk/sách; ghi chép
  – born (v)/bɔːn/sinh, đẻ
  – both (det, pron)/bəʊθ/cả hai
  – bottom (n, adj)/ˈbɒt.əm/phần dưới cùng, thấp nhất; cuối, cuối cùng
  – bought (v)/bɔːt/mua
  – box (n)/bɒks/hộp, thùng
  – boy (n)/bɔɪ/con trai, thiếu niên
  – branch (n)/brɑːntʃ/ngành; nhành cây, nhánh song, ngả đường
  – bread (n)/bred/bánh mỳ
  – break (v, n)/breɪk/bẻ gãy, đập vỡ; sự gãy, sự vỡ
  – bright (adj)/braɪt/sáng, sáng chói
  – bring (v)/brɪŋ/mang, cầm, xách lại
  – broad (adj)/brɔːd/rộng
  – broke (v)/brəʊk/khánh kiệt, túng quẫn, bần cùng
  – brother (n)/ˈbrʌð.ər/anh, em trai
  – brought (v)/brɔːt/cầm lại, đem lại, mang lại, xách lại, đưa lại
  – brown (adj, n)/braʊn/nâu, màu nâu
  – build (v)/bɪld/xây dựng
  – burn (v)/bɜːn/đốt, đốt cháy, thắp, nung, thiêu
  – busy (adj)/ˈbɪz.i/bận, bận rộn
  – but (conj)/bʌt/nhưng
  – buy (v)/baɪ/mua
  – by (prep, adv)/baɪ/bởi, bằng
  C: 2000 từ tiếng anh thông dụng
  – call (v, n)/kɔːl/gọi; tiếng kêu, tiếng gọi
  – came (v)/keɪm/khung chì (để) lắp kinh (cửa)
  – camp (n, v)/kæmp/trại, chỗ cắm trại; cắm trại, hạ trại
  – can (modal v, n)/kæn/có thể; nhà tù, nhà giam, bình, ca đựng
  – capital (n, adj)/ˈkæp.ɪ.təl/thủ đô, tiền vốn; chủ yếu, chính yếu, cơ bản
  – captain (n)/ˈkæp.tɪn/người cầm đầu, người chỉ huy, thủ lĩnh
  – car (n)/kɑːr/xe hơi
  – card (n)/kɑːd/thẻ, thiếp
  – care (n, v)/keər/sự chăm sóc, chăm nom; chăm sóc
  – carry (v)/ˈkær.i/mang, vác, khuân chở
  – case (n)/keɪs/vỏ, ngăn, túi
  – cat (n)/kæt/con mèo
  – catch (v)/kætʃ/bắt lấy, nắm lấy, tóm lấy, chộp lấy
  – caught (v)/kɔːt/sự bắt, sự nắm lấy; cái bắt, cái vồ, cái chộp
  – cause (n, v)/kɔːz/nguyên nhân, nguyên do; gây ra, gây nên
  – cell (n)/sel/ô, ngăn
  – cent (n)/sent/đồng xu (=1/100 đô la)
  – center (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)/ˈsen.tər/(như) centre
  – century (n)/ˈsen.tʃər.i/thế kỷ
  – certain (adj, pron)/ˈsɜː.tən/chắc chắn
  – chair (n)/tʃeər/ghế
  – chance (n)/tʃɑ:ns/sự may mắn
  – change (v, n)/tʃeɪndʒ/thay đổi, sự thay đổi, sự biến đổi
  – character (n)/ˈkær.ək.tər/tính cách, đặc tính, nhân vật
  – charge (n, v)/tʃɑːdʒ/nhiệm vụ, bổn phận, trách nhiệm; giao nhiệm vụ, giao việc
  – chart (n, v)/tʃɑːt/đồ thị, biểu đồ; vẽ đồ thị, lập biểu đồ
  – check (v, n)/tʃek/kiểm tra; sự kiểm tra
  – chick (n)/tʃɪk/gà con; chim con
  – chief (adj, n)/tʃiːf/trọng yếu, chính yếu; thủ lĩnh, lãnh tụ, người đứng đầu, xếp
  – child (n)/tʃaɪld/đứa bé, đứa trẻ
  – children (n)/ˈtʃɪl.drən/đứa bé, đứa trẻ
  – choose (v)/tʃuːz/chọn, lựa chọn
  – chord/kɔːd/(thơ ca) dây (đàn hạc)
  – circle (n)/ˈsɜː.kəl/đường tròn, hình tròn
  – city (n)/ˈsɪt.i/thành phố
  – claim (v, n)/kleɪm/đòi hỏi, yêu sách; sự đòi hỏi, sự yêu sách, sự thỉnh cầu
  – class (n)/klɑːs/lớp học
  – clean (adj, v)/kliːn/sạch, sạch sẽ
  – clear (adj, v)/klɪər/lau chùi, quét dọn
  – climb (v)/klaɪm/leo, trèo
  – clock (n)/klɒk/đồng hồ
  – close (adj, v)/kləʊz/đóng kín, chật chội, che đậy, đóng, khép, kết thúc, chấm dứt
  – clothe/kləʊð/mặc quần áo cho
  – cloud (n)/klaʊd/mây, đám mây
  – coast (n)/kəʊst/sự lao dốc; bờ biển
  – coat (n)/kəʊt/áo choàng
  – cold (adj, n)/kəʊld/lạnh, sự lạnh lẽo, lạnh nhạt
  – collect (v)/kəˈlekt/sưu tập, tập trung lại
  – colony (n)/ˈkɒl.ə.ni/thuộc địa
  – color (n)/ˈkʌl.ər/(như) colour
  – column (n)/ˈkɒl.əm/cột, mục (báo)
  – come (v)/kʌm/đến, tới, đi đến, đi tới
  – common (adj)/ˈkɒm.ən/công, công cộng, thông thường, phổ biến
  – company (n)/ˈkʌm.pə.ni/công ty
  – compare (v)/kəmˈpeər/so sánh, đối chiếu
  – complete (adj, v)/kəmˈpliːt/hoàn thành, xong
  – condition (n)/kənˈdɪʃ.ən/điều kiện, tình cảnh, tình thế
  – connect (v)/kəˈnekt/kết nối, nối
  – consider (v)/kənˈsɪd.ər/cân nhắc, xem xét; để ý, quan tâm, lưu ý đến
  – consonant/ˈkɒn.sə.nənt/(âm nhạc) thuận tai, êm ái, du dương
  – contain (v)/kənˈteɪn/bao hàm, chứa đựng, bao gồm
  – continent (n)/ˈkɒn.tɪ.nənt/lục địa, đại lục (lục địa Bắc Mỹ)
  – continue (v)/kənˈtɪn.juː/tiếp tục, làm tiếp
  – control (n, v)/kənˈtrəʊl/sự điều khiển, quyền hành, quyền lực, quyền chỉ huy
  – cook (v, n)/kʊk/nấu ăn, người nấu ăn
  – cool (adj, v)/kuːl/mát mẻ, điềm tĩnh; làm mát
  – copy (n, v)/ˈkɒp.i/bản sao, bản chép lại; sự sao chép; sao chép, bắt chước
  – corn/kɔːn/hai (chân)
  – corner (n)/ˈkɔː.nər/góc (tường, nhà, phố…)
  – correct (adj, v)/kəˈrekt/đúng, chính xác; sửa, sửa chữa
  – cost (n, v)/kɒst/giá, chi phí; trả giá, phải trả
  – cotton (n)/ˈkɒt.ən/bông, chỉ, sợi
  – could (v)/kʊd/có thể, có khả năng
  – count (v)/kaʊnt/đếm, tính
  – country (n)/ˈkʌn.tri/nước, quốc gia, đất nước
  – course (n)/kɔːs/tiến trình, quá trình diễn tiến; sân chạy đua
  – cover (v, n)/ˈkʌv.ər/bao bọc, che phủ; vỏ, vỏ bọc
  – cow (n)/kaʊ/con bò cái
  – crease/kriːs/nếp nhăn, nếp gấp
  – create (v)/kriˈeɪt/sáng tạo, tạo nên
  – crop (n)/krɒp/vụ mùa
  – cross (n, v)/krɒs/cây Thánh Giá, nỗi thống khổ; sự băng qua; băng qua, vượt qua
  – crowd (n)/kraʊd/đám đông
  – cry (v, n)/kraɪ/khóc, kêu la; sự khóc, tiếng khóc, sự kêu la
  – current (adj, n)/ˈkʌr.ənt/hiện hành, phổ biến, hiện nay; dòng (nước), luống (gió)
  – cut (v, n)/kʌt/cắt, chặt; sự cắt
  D
  – dad (n)/dæd/bố, cha
  – dance (n, v)/dɑːns/sự nhảy múa, sự khiêu vũ; nhảy múa, khiêu vũ
  – danger (n)/ˈdeɪn.dʒər/sự nguy hiểm, mối hiểm nghèo; nguy cơ, mối đe dọa
  – dark (adj, n)/dɑːk/tối, tối tăm; bóng tối, ám muội
  – day (n)/deɪ/ngày, ban ngày
  – dead (adj)/ded/chết, tắt
  – deal (v, n)/diːl/phân phát, phân phối; sự giao dịch, thỏa thuận mua bán
  – dear (adj)/dɪər/thân, thân yêu, thân mến; kính thưa, thưa
  – death (n)/deθ/sự chết, cái chết
  – decide (v)/dɪˈsaɪd/quyết định, giải quyết, phân xử
  – decimal/ˈdes.ɪ.məl/(toán học) thập phân
  – deep (adj, adv)/diːp/sâu, khó lường, bí ẩn
  – degree (n)/dɪˈɡriː/mức độ, trình độ; bằng cấp; độ
  – depend (+ on, upon)/dɪˈpend/phụ thuộc, tuỳ thuộc, tuỳ thuộc
  – describe (v)/dɪˈskraɪb/diễn tả, miêu tả, mô tả
  – desert (n, v)/ˈdez.ət/sa mạc; công lao, giá trị; rời bỏ, bỏ trốn
  – design (n, v)/dɪˈzaɪn/sự thiết kế, kế hoạch, đề cương. phác thảo; phác họa, thiết kế
  – determine (v)/dɪˈtɜː.mɪn/xác định, định rõ; quyết định
  – develop (v)/dɪˈvel.əp/phát triển, mở rộng; trình bày, bày tỏ
  – dictionary (n)/ˈdɪk.ʃən.ər.i/từ điển
  – die (v)/daɪ/chết, từ trần, hy sinh
  – differ ((thường) + from)/ˈdɪf.ər/khác, không giống
  – difficult (adj)/ˈdɪf.ɪ.kəlt/khó, khó khăn, gay go
  – direct (adj, v)/daɪˈrekt/trực tiếp, thẳng, thẳng thắn; gửi, viết cho ai, điều khiển
  – discuss (v)/dɪˈskʌs/thảo luận, tranh luận
  – distant/ˈdɪs.tənt/xa, cách, xa cách
  – divide (v)/dɪˈvaɪd/chia, chia ra, phân ra
  – division (n)/dɪˈvɪʒ.ən/sự chia, sự phân chia, sự phân loại
  – do (v)/də/ /du/ /duː/làm, làm
  – doctor (n)/ˈdɒk.tər/Dr)) bác sĩ y khoa, tiến sĩ
  – does (v)/dʌz/hươu cái, hoãng cái; nai cái
  – dog (n)/dɒɡ/chó
  – dollar (n)/ˈdɒl.ər/đô la Mỹ
  – done/dʌn/xong, hoàn thành, đã thực hiện
  – door (n)/dɔːr/cửa, cửa ra vào
  – double (adj, det, adv, v)/ˈdʌb.əl/đôi, hai, kép; cái gấp đôi, lượng gấp đôi; làm gấp đôi
  – down (adv, prep)/daʊn/xuống
  – draw (v)/drɔː/vẽ, kéo
  – dream (n, v)/driːm/giấc mơ, mơ
  – dress (n, v)/dres/Váy liền thân
  – drink (n, v)/drɪŋk/đồ uống; uống
  – drive (v, n)/draɪv/lái, đua xe; cuộc đua xe (điều khiển
  – drop (v, n)/drɒp/chảy nhỏ giọt, rơi, rớt; giọt (nước, máu…);
  – dry (adj, v)/draɪ/khô, cạn; làm khô, sấy khô
  – duck (n)/dʌk/con vịt, vịt cái
  – during (prep)/ˈdʒʊə.rɪŋ/trong lúc, trong thời gian
  E: 2000 từ tiếng anh thông dụng
  – each (det, pron)/iːtʃ/mỗi
  – ear (n)/ɪər/tai
  – early (adj, adv)/ˈɜː.li/sớm
  – earth (n)/ɜːθ/đất, trái đất
  – ease (n, v)/iːz/sự thanh thản, sự thoải mái; làm thanh thản, làm yên tâm, làm dễ chịu
  – east (n, adj, adv)/iːst/hướng đông, phía đông, (thuộc) đông, ở phía đông
  – eat (v)/iːt/ăn
  – edge (n)/edʒ/lưỡi, cạnh sắc
  – effect (n)/ɪˈfekt/hiệu ứng, hiệu quả, kết quả
  – egg (n)/eɡ/trứng
  – eight/eɪt/tám
  – either (det, pron, adv)/ˈaɪ.ðər/mỗi, một; cũng phải thế
  – electric (adj)/iˈlek.trɪk/(thuộc) điện, có điện, phát điện
  – element (n)/ˈel.ɪ.mənt/yếu tố, nguyên tố
  – else (adv)/els/khác, nữa; nếu không
  – end (n, v)/end/giới hạn, sự kết thúc; kết thúc, chấm dứt
  – enemy (n)/ˈen.ə.mi/kẻ thù, quân địch
  – energy (n)/ˈen.ə.dʒi/năng lượng, nghị lực, sinh lực
  – engine (n)/ˈen.dʒɪn/máy, động cơ
  – enough (det, pron, adv)/ɪˈnʌf/đủ
  – enter (v)/ˈen.tər/đi vào, gia nhập
  – equal (adj, n, v)/ˈiː.kwəl/ngang, bằng; người ngang hàng, ngang tài, sức; bằng, ngang
  – equate/ɪˈkweɪt/làm cân bằng, san bằng
  – especially (adv)/ɪˈspeʃ.əl.i/đặc biệt là, nhất là
  – even (adv, adj)/ˈiː.vən/ngay cả, ngay, lại còn; bằng phẳng, điềm đạm, ngang bằng
  – evening (n)/ˈiːv.nɪŋ/buổi chiều, tối
  – event (n)/ɪˈvent/sự việc, sự kiện
  – ever (adv)/ˈev.ər/từng, từ trước tới giờ
  – every (det)/ˈev.ri/mỗi, mọi
  – exact (adj)/ɪɡˈzækt/chính xác, đúng
  – example (n)/ɪɡˈzɑːm.pəl/thí dụ, ví dụ
  – except (prep, conj)/ɪkˈsept/trừ ra, không kể; trừ phi
  – excite (v)/ɪkˈsaɪt/kích thích, kích động
  – exercise (n, v)/ˈek.sə.saɪz/bài tập, sự thi hành, sự thực hiện; làm, thi hành, thực hiện
  – expect (v)/ɪkˈspekt/chờ đợi, mong ngóng; liệu trước
  – experience (n, v)/ɪkˈspɪə.ri.əns/kinh nghiệm; trải qua, nếm mùi
  – experiment (n, v)/ɪkˈsper.ɪ.mənt/cuộc thí nghiệm; thí nghiệm
  – eye (n)/aɪ/mắt
  F
  – face (n, v)/feɪs/mặt, thể diện; đương đầu, đối phó, đối mặt
  – fact (n)/fækt/việc, sự việc, sự kiện
  – fair (adj)/feər/hợp lý, công bằng; thuận lợi
  – fall (v, n)/fɔːl/rơi, ngã, sự rơi, ngã
  – family (n, adj)/ˈfæm.əl.i/gia đình, thuộc gia đình
  – famous (adj)/ˈfeɪ.məs/nổi tiếng
  – far (adv, adj)/fɑːr/xa
  – farm (n)/fɑːm/trang trại
  – fast (adj, adv)/fɑːst/nhanh
  – fat (adj, n)/fæt/béo, béo bở; mỡ, chất béo
  – father (n)/ˈfɑː.ðər/cha (bố)
  – favor/ˈfeɪ.vər/thiện ý; sự quý mến
  – fear (n, v)/fɪər/sự sợ hãi, e sợ; sợ, lo ngại
  – feed (v)/fiːd/cho ăn, nuôi
  – feel (v)/fiːl/cảm thấy
  – feet (n)/fiːt/chân, bàn chân (người, thú…)
  – fell (v)/fel/da lông (của thú vật)
  – felt (v)/felt/nỉ, phớt
  – few (det, adj, pron)/fjuː/ít, vài; một ít, một vài
  – field (n)/fiːld/cánh đồng, bãi chiến trường
  – fig (n)/fɪɡ/(thực vật học) quả sung; quả vả
  – fight (v, n)/faɪt/đấu tranh, chiến đấu; sự đấu tranh, cuộc chiến đấu
  – figure (n, v)/ˈfɪɡ.ər/hình dáng, nhân vật; hình dung, miêu tả
  – fill (v)/fɪl/làm đấy, lấp kín
  – final (adj, n)/ˈfaɪ.nəl/cuối cùng, cuộc đấu chung kết
  – find (v)/faɪnd/tìm, tìm thấy
  – fine (adj)/faɪn/tốt, giỏi
  – finger (n)/ˈfɪŋ.ɡər/ngón tay
  – finish (v, n)/ˈfɪn.ɪʃ/kết thúc, hoàn thành; sự kết thúc, phần cuối
  – fire (n, v)/faɪər/lửa; đốt cháy
  – first (det)/ˈfɜːst/thứ nhất, đầu tiên, trước hết; người, vật đầu tiên, thứ nhất
  – fish (n, v)/fɪʃ/cá, món cá; câu cá, bắt cá
  – fit (v, adj)/fɪt/hợp, vừa; thích hợp, xứng đáng
  – five/faɪv/năm
  – flat (adj, n)/flæt/bằng phẳng, bẹt, nhẵn; dãy phòng, căn phòng, mặt phẳng
  – floor (n)/flɔːr/sàn, tầng (nhà)
  – flow (n, v)/fləʊ/sự chảy; chảy
  – flower (n)/flaʊər/hoa, bông, đóa, cây hoa
  – fly (v, n)/flaɪ/bay; sự bay, quãng đường bay
  – follow (v)/ˈfɒl.əʊ/đi theo sau, theo, tiếp theo
  – food (n)/fuːd/đồ ăn, thức, món ăn
  – foot (n)/fʊt/chân, bàn chân
  – for (prep)/fɔːr/cho, dành cho…
  – force (n, v)/fɔːs/sức mạnh; ép buộc, cưỡng ép
  – forest (n)/ˈfɒr.ɪst/rừng
  – form (n, v)/fɔːm/hình thể, hình dạng, hình thức; làm thành, được tạo thành
  – forward (adv, adj)/ˈfɔː.wəd/về tương lai, sau này ở phía trước, tiến về phía trước; ở phía trước, tiến về phía trước
  – found (v)/faʊnd/(q.k of find) tìm, tìm thấy
  – four/fɔːr/bốn
  – fraction/ˈfræk.ʃən/(toán học) phân số
  – free (adj, v, adv)/friː/miễn phí, tự do, giải phóng, trả tự do
  – fresh (adj)/freʃ/tươi, tươi tắn
  – friend (n)/frend/người bạn
  – from (prep)/frɒm/từ
  – front (n, adj)/frʌnt/mặt; đằng trước, về phía trước
  – fruit (n)/fruːt/quả, trái cây
  – full (adj)/fʊl/đầy, đầy đủ
  – fun (n, adj)/fʌn/sự vui đùa, sự vui thích; hài hước
  G
  – game (n)/ɡeɪm/trò chơi
  – garden (n)/ˈɡɑː.dən/vườn
  – gas (n)/ɡæs/khí, hơi đốt
  – gather (v)/ˈɡæð.ər/tập hợp; hái, lượm, thu thập
  – gave (v)/ɡeɪv/cho, biếu, tặng, ban
  – general (adj)/ˈdʒen.ər.əl/chung, chung chung; tổng
  – gentle (adj)/ˈdʒen.təl/hiền lành, dịu dàng, nhẹ nhàng
  – get (v)/ɡet/được, có được
  – girl (n)/ɡɜːl/con gái
  – give (v)/ɡɪv/cho, biếu, tặng
  – glad (adj)/ɡlæd/vui lòng, sung sướng
  – glass (n)/ɡlɑːs/kính, thủy tinh, cái cốc, ly
  – go (v)/ɡəʊ/đi
  – gold (n, adj)/ɡəʊld/vàng; bằng vàng
  – gone/ɡɒn/đã đi, đã đi khỏi; đã trôi qua, đã qua
  – good (adj, n)/ɡʊd/tốt, hay, tuyệt; điều tốt, điều thiện
  – got (v)/ɡɒt/
  – govern (v)/ˈɡʌv.ən/cầm quyền, cai trị
  – grand (adj)/ɡrænd/rộng lớn, vĩ đại
  – grass (n)/ɡrɑːs/cỏ; bãi cỏ, đồng cỏ
  – gray (adj, v, n)/ɡreɪ/xám, hoa râm (tóc)
  – great (adj)/ɡreɪt/to, lớn, vĩ đại
  – green (adj, n)/ɡriːn/xanh lá cây
  – grew (v)/ɡruː/mọc, mọc lên (cây cối); mọc mầm, đâm chồi nẩy nở
  – ground (n)/ɡraʊnd/mặt đất, đất, bãi đất
  – group (n)/ɡruːp/nhóm
  – grow (v)/ɡrəʊ/mọc, mọc lên
  – guess (v, n)/ɡes/đoán, phỏng đoán; sự đoán, sự ước chừng
  – guide (n, v)/ɡaɪd/điều chỉ dẫn, người hướng dẫn; dẫn đường, chỉ đường
  – gun (n)/ɡʌn/súng
  H
  – had (v)/hæd/
  – hair (n)/heər/tóc
  – half (n, det, pron, adv)/hɑːf/một nửa, phần chia đôi, nửa giờ; nửa
  – hand (n, v)/hænd/tay, bàn tay; trao tay, truyền cho
  – happen (v)/ˈhæp.ən/xảy ra, xảy đến
  – happy (adj)/ˈhæp.i/vui sướng, hạnh phúc
  – hard (adj, adv)/hɑːd/cứng, rắn, hà khắc; hết sức cố gắng, tích cực
  – has/hæz/
  – hat (n)/hæt/cái mũ
  – have (v, auxiliary v)/hæv/
  – he (pron)/hiː/nó, anh ấy, ông ấy
  – head (n, v)/hed/cái đầu (người thú); chỉ huy, lãnh đại, dẫn đầu
  – hear (v)/hɪər/nghe
  – heard (v)/hə:d/nghe
  – heart (n)/hɑːt/tim, trái tim
  – heat (n, v)/hiːt/hơi nóng, sức nóng
  – heavy (adj)/ˈhev.i/nặng, nặng nề
  – held (v)/held/khoang (của tàu thuỷ)
  – help (v, n)/help/giúp đỡ; sự giúp đỡ
  – her (pron, det)/hɜːr/nó, chị ấy, cô ấy, bà ấy
  – here (adv)/hɪər/đây, ở đây
  – high (adj, adv)/hɪər/cao, ở mức độ cao
  – hill (n)/hɪl/đồi
  – him (pron)/hɪm/nó, hắn, ông ấy, anh ấy
  – his (det, pron)/hɪz/của nó, của hắn, của ông ấy, của anh ấy; cái của nó, cái của hắn, cái của ông ấy, cái của anh ấy
  – history (n)/ˈhɪs.tər.i/lịch sử, sử học
  – hit (v, n)/hɪt/đánh, đấm, ném trúng; đòn, cú đấm
  – hold (v, n)/həʊld/cầm, nắm, giữ; sự cầm, sự nắm giữ
  – hole (n)/həʊl/lỗ, lỗ trống; hang
  – home (n, adv)/həʊm/nhà; ở tại nhà, nước mình
  – hope (v, n)/həʊp/hy vọng; nguồn hy vọng
  – horse (n)/hɔːs/ngựa
  – hot (adj)/hɒt/nóng, nóng bức
  – hour (n)/aʊər/giờ
  – house (n)/haʊs/nhà, căn nhà, toàn nhà
  – how (adv)/haʊ/thế nào, như thế nào, làm sao, ra sao
  – huge (adj)/hjuːdʒ/to lớn, khổng lồ
  – human (adj, n)/ˈhjuː.mən/(thuộc) con người, loài người
  – hundred/ˈhʌn.drəd/trăm
  – hunt (v)/hʌnt/săn, đi săn
  – hurry (v, n)/ˈhʌr.i/sự vội vàng, sự gấp rút
  I
  – I (n)/aɪ/một (chữ số La mã); tôi
  – ice (n)/aɪs/băng, nước đá
  – idea (n)/aɪˈdɪə/ý tưởng, quan niệm
  – if (conj)/ɪf/nếu, nếu như
  – imagine (v)/ɪˈmædʒ.ɪn/tưởng tượng, hình dung; tưởng rằng, cho rằng
  – in (prep, adv)/ɪn/ở, tại, trong; vào
  – inch (n)/ɪntʃ/insơ (đơn vị đo chiều dài Anh bằng 2, 54 cm)
  – include (v)/ɪnˈkluːd/bao gồm, tính cả
  – indicate (v)/ˈɪn.dɪ.keɪt/chỉ, cho biết; biểu thị, trình bày ngắn gọn
  – industry (n)/ˈɪn.də.stri/công nghiệp, kỹ nghệ
  – insect (n)/ˈɪn.sekt/sâu bọ, côn trùng
  – instant (adj)/ˈɪn.stənt/lúc, chốc lát
  – instrument (n)/ˈɪn.strə.mənt/dụng cụ âm nhạc khí
  – interest (n, v)/ˈɪn.trəst/sự thích thú, sự quan tâm, chú ý; làm quan tâm, làm chú ý
  – invent (v)/ɪnˈvent/phát minh, sáng chế
  – iron (n, v)/aɪən/sắt; bọc sắt
  – is/ɪz/
  – island (n)/ˈaɪ.lənd/hòn đảo
  – it (pron, det)/ɪt/cái đó, điều đó, con vật đó
  J
  – job (n)/dʒɒb/việc, việc làm
  – join (v)/dʒɔɪn/gia nhập, tham gia; nối, chắp, ghép
  – joy (n)/dʒɔɪ/niềm vui, sự vui mừng
  – jump (v, n)/dʒʌmp/nhảy; sự nhảy, bước nhảy
  – just (adv)/dʒʌst/đúng, vừa đủ; vừa mới, chỉ
  K
  – keep (v)/kiːp/giữ, giữ lại
  – kept (v)/kept/giữ, giữ lại
  – key (n, adj)/kiː/chìa khóa, khóa, thuộc (khóa)
  – kill (v)/kɪl/giết, tiêu diệt
  – kind (n, adj)/kaɪnd/loại, giống; tử tế, có lòng tốt
  – king (n)/kɪŋ/vua, quốc vương
  – knew/njuː/biết; hiểu biết
  – know (v)/nəʊ/biết
  L: 2000 từ tiếng anh thông dụng
  – lady (n)/ˈleɪ.di/người yêu, vợ, quý bà, tiểu thư
  – lake (n)/leɪk/hồ
  – land (n, v)/lænd/đất, đất canh tác, đất đai
  – language (n)/ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/ngôn ngữ
  – large (adj)/lɑːdʒ/rộng, lớn, to
  – last (det, adv, n, v)/lɑːst/lầm cuối, sau cùng; người cuối cùng; cuối cùng, rốt hết; kéo dài
  – late (adj, adv)/leɪt/trễ, muộn
  – laugh (v, n)/lɑːf/cười; tiếng cười
  – law (n)/lɔː/luật
  – lay (v)/leɪ/xếp, đặt, bố trí
  – lead (v, n)/liːd/lãnh đạo, dẫn dắt; sự lãnh đạo, sự hướng dẫn
  – learn (v)/lɜːn/học, nghiên cứu
  – least (det, pron, adv)/liːst/tối thiểu; ít nhất
  – leave (v)/liːv/bỏ đi, rời đi, để lại
  – led (v)/led/lãnh đạo, dẫn dắt; sự lãnh đạo, sự hướng dẫn
  – left (adj, adv, n)/left/bên trái; về phía trái
  – leg (n)/leɡ/chân (người, thú, bàn…)
  – length (n)/leŋθ/chiều dài, độ dài
  – less (det, pron, adv)/les/nhỏ bé, ít hơn; số lượng ít hơn
  – let (v)/let/cho phép, để cho
  – letter (n)/ˈlet.ər/thư; chữ cái, mẫu tự
  – level (n, adj)/ˈlev.əl/trình độ, cấp, vị trí; bằng, ngang bằng
  – lie (v, n)/laɪ/nói dối; lời nói dối, sự dối trá
  – life (n)/laɪf/đời, sự sống
  – lift (v, n)/lɪft/giơ lên, nhấc lên; sự nâng, sự nhấc lên
  – light (n, adj, v)/laɪt/ánh sáng; nhẹ, nhẹ nhàng; đốt, thắp sáng
  – like (prep, v, conj)/laɪk/giống như; thích; như
  – line (n)/laɪn/dây, đường, tuyến
  – liquid (n, adj)/ˈlɪk.wɪd/chất lỏng; lỏng, êm ái, du dương, không vững
  – list (n, v)/lɪst/danh sách; ghi vào danh sách
  – listen (v)/ˈlɪs.ən/nghe, lắng nghe
  – little (adj, det, pron, adv)/ˈlɪt.əl/nhỏ, bé, chút ít; không nhiều; một chút
  – live (v)/lɪv/sống
  – locate (v)/ləʊˈkeɪt/xác định vị trí, định vị
  – log/lɒɡ/khúc gỗ mới đốn, khúc gỗ mới xẻ
  – lone/ləʊn/(thơ ca) hiu quạnh
  – long (adj, adv)/lɒŋ/dài, xa; lâu
  – look (v, n)/lʊk/nhìn; cái nhìn
  – lost (adj)/lɒst/thua, mất
  – lot (n)/lɒt/thăm, việc rút thăm; sự chọn bằng cách rút thăm
  – loud (adj, adv)/laʊd/to, inh ỏi, ầm ĩ; to, lớn (nói)
  – love (adj)/lʌv/Yêu
  – low (adj, adv)/ləʊ/thấp, bé, lùn
  M
  – machine (n)/məˈʃiːn/máy, máy móc
  – made (v)/meɪd/làm, hoàn thành, thực hiện
  – magnet (n)/ˈmæɡ.nət/nam châm
  – main (adj)/meɪn/chính, chủ yếu, trọng yếu nhất
  – major (adj)/ˈmeɪ.dʒər/lớn, nhiều hơn, trọng đại, chủ yếu
  – make (v, n)/meɪk/làm, chế tạo; sự chế tạo
  – man (n)/mæn/con người; đàn ông
  – many (det, pron)/ˈmen.i/nhiều
  – map (n)/mæp/bản đồ
  – mark (n, v)/mɑːk/dấu, nhãn, nhãn mác; đánh dấu, ghi dấu
  – market (n)/ˈmɑː.kɪt/chợ, thị trường;
  – mass (n, adj)/mæs/khối, khối lượng; quần chúng, đại chúng
  – master (n.)/ˈmɑː.stər/chủ, chủ nhân, thầy giáo, thạc sĩ
  – match (n, v)/mætʃ/trận thi đấu, đối thủ, địch thủ; đối chọi, sánh được
  – material (n, adj)/məˈtɪə.ri.əl/nguyên vật liệu; vật chất, hữu hình
  – matter (n, v)/ˈmæt.ər/chất, vật chất; có ý nghĩa, có tính chất quan trọng
  – may (n)/meɪ/tháng 5
  – me (pron)/miː/tôi, tao, tớ
  – mean (v)/miːn/nghĩa, có nghĩa là
  – meant/ment/khoảng giữa, trung độ, trung gian, trung dung
  – measure (v, n)/ˈmeʒ.ər/đo, đo lường; sự đo lường, đơn vị đo lường;
  – meat (n)/miːt/,thịt
  – meet (v)/miːt/gặp, gặp gỡ
  – melody/ˈmel.ə.di/giai điệu
  – men (n)/men/Những người đàn ông
  – metal (n)/ˈmet.əl/kim loại
  – method (n)/ˈmeθ.əd/phương pháp, cách thức
  – middle (n, adj)/ˈmɪd.l̩/giữa, ở giữa
  – might (modal v)/maɪt/có thể, có lẽ
  – mile (n)/maɪl/dặm (đo lường)
  – milk (n)/mɪlk/sữa
  – million/ˈmɪl.jən/triệu
  – mind (n, v)/maɪnd/tâm trí, tinh thần, trí tuệ; chú ý, để ý, chăm sóc, quan tâm
  – mine (pron, n)/maɪn/của tôi
  – minute (n)/ˈmɪn.ɪt/phút
  – miss (n)/mɪs/cô gái, thiếu nữ
  – mix (v, n)/mɪks/pha, trộn lẫn; sự pha trộn
  – modern (adj)/ˈmɒd.ən/hiện đại, tân tiến
  – molecule/ˈmɒl.ɪ.kjuːl/(hoá học) phân tử
  – moment (n)/ˈməʊ.mənt/chốc, lát
  – money (n)/ˈmʌn.i/tiền
  – month (n)/mʌnθ/tháng
  – moon (n)/muːn/mặt trăng
  – more (det, pron, adv)/mɔːr/hơn, nhiều hơn
  – morning (n.)/ˈmɔː.nɪŋ/buổi sáng
  – most (det, pron, adv)/məʊst/lớn nhất, nhiều nhất; nhất, hơn cả
  – mother (n)/ˈmʌð.ər/mẹ
  – motion (n)/ˈməʊ.ʃən/sự chuyển động, sụ di động
  – mount (v, n)/maʊnt/leo, trèo; núi
  – mountain (n)/ˈmaʊn.tɪn/núi
  – mouth (n)/maʊθ/miệng
  – move (v, n)/muːv/di chuyển, chuyển động; sự di chuyển, sự chuyển động
  – much (det, pron, adv)/mʌtʃ/nhiều, lắm
  – multiply (v)/ˈmʌl.tɪ.plaɪ/nhân lên, làm tăng lên nhiều lần; sinh sôi nảy nở
  – music (n)/ˈmjuː.zɪk/nhạc, âm nhạc
  – must (modal v)/mʌst/phải, cần, nên làm
  – my (det)/maɪ/của tôi
  N
  – name (n, v)/neɪm/tên; đặt tên, gọi tên
  – nation (n)/ˈneɪ.ʃən/dân tộc, quốc gia
  – natural (adj)/ˈnætʃ.ər.əl/(thuộc) tự nhiên, thiên nhiên
  – nature (n)/ˈneɪ.tʃər/tự nhiên, thiên nhiên
  – near (adj, adv, prep)/nɪər/gần, cận; ở gần
  – necessary (adj)/ˈnes.ə.ser.i/cần, cần thiết, thiết yếu
  – neck (n)/nek/cổ
  – need (v, modal v, n)/niːd/cần, đòi hỏi; sự cần
  – neighbor (n)/ˈneɪ.bər/Hàng xóm
  – never (adv)/ˈnev.ər/không bao giờ, không khi nào
  – new (adj)/njuː/mới, mới mẻ, mới lạ
  – next (adj, adv, n)/nekst/sát, gần, bên cạnh; lần sau, tiếp nữa
  – night (n)/naɪt/đêm, tối
  – nine/naɪn/chín
  – no (det)/nəʊ/không
  – noise (n)/nɔɪz/tiếng ồn, sự huyên náo
  – noon (n)/nuːn/trưa, buổi trưa
  – nor (conj, adv)/nɔːr/cũng không
  – north (n, adj, adv)/nɔːθ/phía bắc, phương bắc
  – nose (n)/nəʊz/mũi
  – note (n, v)/nəʊt/lời ghi, lời ghi chép; ghi chú, ghi chép
  – nothing (pron)/ˈnʌθ.ɪŋ/không gì, không cái gì
  – notice (n, v)/ˈnəʊ.tɪs/thông báo, yết thị; chú ý, để ý, nhận biết
  – noun (ngôn ngữ học)/naʊn/danh từ
  – now (adv)/naʊ/bây giờ, hiện giờ, hiện nay
  – number (n)/ˈnʌm.bər/số
  -numeral (thuộc)/ˈnjuː.mə.rəl/số
  O
  – object  (n, v)/ˈɒb.dʒɪkt/vật, vật thể; phản đối, chống lại
  – observe (v)/əbˈzɜːv/quan sát, theo dõi
  – occur (v)/əˈkɜːr/xảy ra, xảy đến, xuất hiện
  – ocean (n)/ˈəʊ.ʃən/đại dương
  – of (prep)/əv/của
  – off (adv, prep)/ɒf/tắt; khỏi, cách, rời
  – offer (v, n)/ˈɒf.ər/biếu, tặng, cho; sự trả giá
  – office (n)/ˈɒf.ɪs/cơ quan, văn phòng, bộ
  – often (adv)/ˈɒf.ən/thường, hay, luôn
  – oh (exclamation)/əʊ/chao, ôi chao, chà, này..
  – oil (n)/ɔɪl/dầu
  – old (adj)/əʊld/già
  – on (prep, adv)/ɒn/trên, ở trên; tiếp tục, tiếp diễn
  – once (adv, conj)/wʌns/một lần; khi mà, ngay khi, một khi
  – one (number, det, pron)/wʌn/một; một người, một vật nào đó
  – only (adj, adv)/ˈəʊn.li/chỉ có 1, duy nhất; chỉ, mới
  – open (adj, v)/ˈəʊ.pən/mở, ngỏ; mở, bắt đầu, khai mạc
  – operate (v)/ˈɒp.ər.eɪt/hoạt động, điều khiển
  – opposite (adj, adv, n, prep)/ˈɒp.ə.zɪt/đối nhau, ngược nhau; trước mặt, đối diện; điều trái ngược
  – or/ɔːr/vàng (ở huy hiệu)
  – order (n, v)/ˈɔː.dər/thứ, bậc; ra lệnh
  – organ (n)/ˈɔː.ɡən/đàn óoc gan
  – original (adj, n)/əˈrɪdʒ.ɪ.nəl/(thuộc) gốc, nguồn gốc, căn nguyên; nguyên bản
  – other (adj, pron)/ˈʌð.ər/khác
  – our (det)/aʊər/của chúng ta, thuộc chúng ta, của chúng tôi, của chúng mình
  – out (adv)/aʊt/ngoài, ở ngoài, ra ngoài
  – over (adv, prep)/ˈəʊ.vər/bên trên, vượt qua; lên, lên trên
  – own (adj, pron, v)/əʊn/của chính mình, tự mình; nhận, nhìn nhận
  – oxygen (hoá học)/ˈɒk.sɪ.dʒən/Oxy
  P: 2000 từ tiếng anh thông dụng
  – page (n (abbr p))/peɪdʒ/trang (sách)
  – paint (n, v)/peɪnt/sơn, vôi màu; sơn, quét sơn
  – pair (n)/peər/đôi, cặp
  – paper (n)/ˈpeɪ.pər/giấy
  – paragraph (n)/ˈpær.ə.ɡrɑːf/đoạn văn
  – parent (n)/ˈpeə.rənt/cha, mẹ
  – part (n)/pɑːt/phần, bộ phận
  – particular (adj)/pəˈtɪk.jʊ.lər/riêng biệt, cá biệt
  – party (n)/ˈpɑː.ti/tiệc, buổi liên hoan; đảng
  – pass (v)/pɑːs/qua, vượt qua, ngang qua
  – past (adj, n, prep, adv)/pɑːst/quá khứ, dĩ vãng; quá, qua
  – path (n)/pɑːθ/đường mòn; hướng đi
  – pattern (n)/ˈpæt.ən/mẫu, khuôn mẫu
  – pay (v, n)/peɪ/trả, thanh toán, nộp; tiền lương
  – people (n)/ˈpiː.pl̩/dân tộc, dòng giống; người
  – perhaps (adv)/pəˈhæps/có thể, có lẽ
  – period (n)/ˈpɪə.ri.əd/kỳ, thời kỳ, thời gian; thời đại
  – person (n)/ˈpɜː.sən/con người, người
  – phrase (n)/freɪz/câu; thành ngữ, cụm từ
  – pick (v)/pɪk/cuốc (đất); đào, khoét (lỗ)
  – picture (n)/ˈpɪk.tʃər/bức vẽ, bức họa
  – piece (n)/piːs/mảnh, mẩu; đồng tiền
  – pitch (n)/pɪtʃ/sân (chơi các môn thể thao); đầu hắc ín
  – place (n, v)/pleɪs/nơi, địa điểm; quảng trường
  – plain (adj)/pleɪn/ngay thẳng, đơn giản, chất phác
  – plan (n, v)/plæn/bản đồ, kế hoạch; vẽ bản đồ, lập kế hoạch, dự kiến
  – plane (n)/pleɪn/mặt phẳng, mặt bằng
  – planet (n)/ˈplæn.ɪt/hành tinh
  – plant (n, v)/plɑːnt/thực vật, sự mọc lên; trồng, gieo
  – play (v, n)/pleɪ/chơi, đánh; sự vui chơi, trò chơi, trận đấu
  – please (v)/pliːz/làm vui lòng, vừa lòng, mong… vui lòng, xin mời
  – plural (ngôn ngữ học)/ˈplʊə.rəl/ở số nhiều, (thuộc) số nhiều
  – poem (n)/ˈpəʊ.ɪm/bài thơ
  – point (n, v)/pɔɪnt/point mũi nhọn, điểm; vót, làm nhọn, chấm (câu..)
  – poor (adj)/pɔːr/nghèo
  – popular (adj)/ˈpɒp.jʊ.lər/có tính đại chúng, (thuộc) nhân dân; được nhiều người ưa chuộng
  – populate (np)/ˈpɒp.jʊ.leɪt/ở, cư trú (một vùng)
  – port (n)/pɔːt/cảng
  – pose (v, n)/pəʊz/đưa ra, đề ra, đặt; sự đặt, đề ra
  – position (n)/pəˈzɪʃ.ən/vị trí, chỗ
  – possible (adj)/ˈpɒs.ə.bl̩/có thể, có thể thực hiện
  – post (n, v)/pəʊst/thư, bưu kiện; gửi thư
  – pound (n)/paʊnd/pao – đơn vị đo lường
  – power (n)/paʊər/khả năng, tài năng, năng lực; sức mạnh, nội lực; quyền lực
  – practice (n)/ˈpræk.tɪs/thực hành, thực tiễn
  – prepare (v)/prɪˈpeər/sửa soạn, chuẩn bị
  – present (adj, n, v)/ˈprez.ənt/có mặt, hiện diện; hiện nay, hiện thời; bày tỏ, giới thiệu, trình bày
  – press (n, v)/pres/sự ép, sự nén, sự ấn; ép, nén, bóp, ấn
  – pretty (adv, adj)/ˈprɪt.i/khá, vừa phải; xinh, xinh xắn; đẹp
  – print (v, n)/prɪnt/in, xuất bản; sự in ra
  – probable (adj)/ˈprɒb.ə.bl̩/có thể, có khả năng
  – problem (n)/ˈprɒb.ləm/vấn đề, điều khó giải quyết
  – process (n, v)/ˈprəʊ.ses/quá trình, sự tiến triển, quy trình; chế biến, gia công, xử lý
  – produce (v)/prəˈdjuːs/sản xuất, chế tạo
  – product (n)/ˈprɒd.ʌkt/sản phẩm
  – proper (adj)/ˈprɒp.ər/đúng, thích đáng, thích hợp
  – property (n)/ˈprɒp.ə.ti/tài sản, của cải; đất đai, nhà cửa, bất động sản
  – protect (v)/prəˈtekt/bảo vệ, che chở
  – prove (v)/pruːv/chứng tỏ, chứng minh
  – provide (v)/prəˈvaɪd/chuẩn bị đầy đủ, dự phòng; cung cấp, chu cấp
  – pull (v, n)/pʊl/lôi, kéo, giật; sự lôi kéo, sự giật
  – push (v, n)/pʊʃ/xô đẩy; sự xô đẩy
  – put (v)/pʊt/đặt, để, cho vào
  Q
  – quart/kwɔːt/góc tư galông, lít Anh (bằng 1, 135 lít)
  – question (n, v)/ˈkwes.tʃən/câu hỏi; hỏi, chất vấn
  – quick (adj)/kwɪk/nhanh
  – quiet (adj)/kwaɪət/lặng, yên lặng, yên tĩnh
  – quite (adv)/kwaɪt/hoàn toàn, hầu hết
  – quotient/ˈkwəʊ.ʃənt/(toán học) số thương
  R
  – race (n, v)/reɪs/loài, chủng, giống; cuộc đua; đua
  – radio (n)/ˈreɪ.di.əʊ/sóng vô tuyến, radio
  – rail (n)/reɪl/đường ray
  – rain (n, v)/reɪn/mưa, cơn mưa; mưa
  – raise (v)/reɪz/nâng lên, đưa lên, ngẩng lên
  – ran (v)/ræn/Chạy
  – range (n)/reɪndʒ/dãy, hàng, loại; phạm vi, trình độ
  – rather (adv)/ˈrɑː.ðər/thà.. còn hơn, thích… hơn
  – reach (v)/riːtʃ/đến, đi đến, tới
  – read (v)/riːd/đọc
  – ready (adj)/ˈred.i/sẵn sàng
  – real (adj)/rɪəl/thực, thực tế, có thật
  – reason (n)/ˈriː.zən/lý do, lý lẽ
  – receive (v)/rɪˈsiːv/nhận, lĩnh, thu
  – record (n, v)/rɪˈkɔːd/bản ghi, sự ghi, bản thu, sự thu; thu, ghi chép
  – red (adj, n)/red/đỏ; màu đỏ
  – region (n)/ˈriː.dʒən/vùng, miền
  – remember (v)/rɪˈmem.bər/nhớ, nhớ lại
  – repeat (v)/rɪˈpiːt/nhắc lại, lặp lại
  – reply (n, v)/rɪˈplaɪ/sự trả lời, sự hồi âm; trả lời, hồi âm
  – represent (v)/ˌrep.rɪˈzent/miêu tả, hình dung; đại diện, thay mặt
  – require (v)/rɪˈkwaɪər/đòi hỏi, yêu cầu, quy định
  – rest (n, v)/rest/sự nghỉ ngơi, lúc nghỉ; nghỉ, nghỉ ngơi
  – result (n, v)/rɪˈzʌlt/kết quả; bởi, do.. mà ra, kết quả là…
  – rich (adj)/rɪtʃ/giàu, giàu có
  – ride (v, n)/raɪd/đi, cưỡi (ngựa); sự đi, đường đi
  – right (adj, adv, n)/raɪt/thẳng, phải, tốt; ngay, đúng; điều thiện, điều phải, tốt, bên phải
  – ring (n, v)/rɪŋ/chiếc nhẫn, đeo nhẫn cho ai
  – rise (n, v)/raɪz/sự lên, sự tăng lương, thăng cấp; dậy, đứng lên, mọc (mặt trời), thành đạt
  – river (n)/ˈrɪv.ər/sông
  – road (n)/rəʊd/con đường, đường phố
  – rock (n)/rɒk/đá
  – roll (n, v)/rəʊl/cuốn, cuộn, sự lăn tròn; lăn, cuốn, quấn, cuộn
  – room (n)/ruːm/phòng, buồng
  – root (n)/ruːt/gốc, rễ
  – rope (n)/rəʊp/dây cáp, dây thừng, xâu, chuỗi
  – rose (n)/rəʊz/hoa hồng; cây hoa hồng
  – round (adj, adv, prep, n)/raʊnd/tròn, vòng quanh, xung quanh
  – row (n)/rəʊ/hàng, dây
  – rub (v)/rʌb/cọ xát, xoa bóp, nghiền, tán
  – rule (n, v)/ruːl/quy tắc, điều lệ, luật lệ; cai trị, chỉ huy, điều khiển
  – run (v, n)/rʌn/chạy; sự chạy
  S: 2000 từ tiếng anh thông dụng
  – safe (adj)/seɪf/an toàn, chắc chắn, đáng tin
  – said (v)/sed/nói
  – sail (v, n)/seɪl/đi tàu, thuyền, nhổ neo; buồm, cánh buồm, chuyến đi bằng thuyền buồm
  – salt (n)/sɒlt/muối
  – same (adj, pron)/seɪm/đều đều, đơn điệu; cũng như thế, vẫn cái đó
  – sand (n)/sænd/cát
  – sat (v)/sæt/ngồi
  – save (v)/seɪv/cứu, lưu
  – saw (v)/sɔː/nhìn
  – say (v)/seɪ/nói
  – scale (n)/skeɪl/vảy (cá..)
  – school (n)/skuːl/Trường học
  – science (n)/saɪəns/khoa học, khoa học tự nhiên
  – score (n, v)/skɔːr/điểm số, bản thắng, tỷ số; đạt được, thành công, cho điểm
  – sea (n)/siː/biển
  – search (n, v)/sɜːtʃ/sự tìm kiếm, sự thăm dò, sự điều tra; tìm kiếm, thăm dò, điều tra
  – season (n)/ˈsiː.zən/mùa
  – seat (n)/siːt/ghế, chỗ ngồi
  – second (det, adv, n)/ˈsek.ənd/thứ hai, ở vị trí thứ 2, thứ nhì; người về nhì
  – section (n)/ˈsek.ʃən/mục, phần
  – see (v)/siː/nhìn, nhìn thấy, quan sát
  – seed (n)/siːd/hạt, hạt giống
  – seem/siːm/có vẻ như, dường như, coi bộ
  – segment (n)/ˈseɡ.mənt/đoạn, khúc, đốt, miếng;
  – select (v)/sɪˈlekt/chọn lựa, chọn lọc
  – self (n)/self/bản thân mình
  – sell (v)/sel/bán
  – send (v)/send/gửi, phái đi
  – sense (n)/sens/giác quan, tri giác, cảm giác
  – sent (v)/sent/gửi, sai, phái, cho đi ((cũng) scend)
  – sentence (n)/ˈsen.təns/câu
  – separate (adj, v)/ˈsep.ər.ət/khác nhau, riêng biệt; làm rời, tách ra, chia tay
  – serve (v)/sɜːv/phục vụ, phụng sự
  – set (n, v)/set/bộ, bọn, đám, lũ; đặt để, bố trí
  – settle (v)/ˈset.l̩/giải quyết, dàn xếp, hòa giải, đặt, bố trí
  – seven/ˈsev.ən/bảy
  – several (det, pron)/ˈsev.ər.əl/vài
  – shall (modal v)/ʃæl/dự đoán tương lai: sẽ
  – shape (n, v)/ʃeɪp/hình, hình dạng, hình thù
  – share (v, n)/ʃeər/đóng góp, tham gia, chia sẻ; phần đóng góp, phần tham gia, phần chia sẻ
  – sharp (adj)/ʃɑːp/sắc, nhọn, bén
  – she (pron)/ʃiː/nó, bà ấy, chị ấy, cô ấy…
  – sheet (n)/ʃiːt/chăn, khăn trải giường; lá, tấm, phiến, tờ
  – shell (n)/ʃel/vỏ, mai; vẻ bề ngoài
  – shine (v)/ʃaɪn/chiếu sáng, tỏa sáng
  – ship (n)/ʃɪp/tàu, tàu thủy
  – shoe (n)/ʃuː/giày
  – shop (n, v)/ʃɒp/cửa hàng; đi mua hầng, đi chợ
  – shore (n)/ʃɔːr/bờ (biển, hồ lớn), bờ biển
  – short (adj)/ʃɔːt/ngắn, cụt
  – should (modal v)/ʃʊd/nên
  – shoulder (n)/ˈʃəʊl.dər/vai
  – shout (v, n)/ʃaʊt/hò hét, reo hò; sự la hét, sự hò reo
  – show (v, n)/ʃəʊ/biểu diễn, trưng bày; sự biểu diễn, sự bày tỏ
  – side (n)/saɪd/mặt, mặt phẳng
  – sight (n)/saɪt/cảnh đẹp; sự nhìn
  – sign (n, v)/saɪn/dấu, dấu hiệu, kí hiệu đánh dấu, viết ký hiệu
  – silent (adj)/ˈsaɪ.lənt/im lặng, yên tĩnh
  – silver (n, adj)/ˈsɪl.vər/bạc, đồng bạc; làm bằng bạc, trắng như bạc
  – similar (adj)/ˈsɪm.ɪ.lər/giống như, tương tự như
  – simple (adj)/ˈsɪm.pl̩/đơn, đơn giản, dễ dàng
  – since (prep, conj, adv)/sɪns/từ, từ khi; từ khi, từ lúc đó; từ đó, từ lúc ấy
  – sing (v)/sɪŋ/hát, ca hát
  – single (adj)/ˈsɪŋ.ɡl̩/đơn, đơn độc, đơn lẻ
  – sister (n)/ˈsɪs.tər/chị, em gái
  – sit (v)/sɪt/ngồi
  – six/sɪks/sáu
  – size (n)/saɪz/cỡ
  – skill (n)/skɪl/kỹ năng, kỹ sảo
  – skin (n)/skɪn/da, vỏ
  – sky (n)/skaɪ/trời, bầu trời
  – slave (n)/sleɪv/người nô lệ (đen & bóng)
  – sleep (v, n)/sliːp/ngủ; giấc ngủ
  – slip (v)/slɪp/trượt, tuột, trôi qua, chạy qua
  – slow (adj)/sləʊ/chậm, chậm chạp
  – small (adj)/smɔːl/nhỏ, bé
  – smell (v, n)/smel/ngửi; sự ngửi, khứu giác
  – smile (v, n)/smaɪl/cười, mỉm cười; nụ cười, vẻ tươi cười
  – snow (n, v)/snəʊ/tuyết; tuyết rơi
  – so (adv, conj)/səʊ/như vậy, như thế; vì thế, vì vậy, vì thế cho nên
  – soft (adj)/sɒft/mềm, dẻo
  – soil (n)/sɔɪl/đất trồng; vết bẩn
  – soldier (n)/ˈsəʊl.dʒər/lính, quân nhân
  – solution (n)/səˈluː.ʃən/sự giải quyết, giải pháp
  – solve (v)/sɒlv/giải, giải thích, giải quyết
  – some (det, pron)/sʌm, səm/một it, một vài
  – son (n)/sʌn/con trai
  – song (n)/sɒŋ/bài hát
  – soon (adv)/suːn/sớm, chẳng bao lâu nữa
  – sound (n, v)/saʊnd/âm thanh; nghe
  – south (n, adj, adv)/saʊθ/phương Nam, hướng Nam; ở phía Nam; hướng về phía Nam
  – space (n)/speɪs/khoảng trống, khoảng cách
  – speak (v)/spiːk/nói
  – special (adj)/ˈspeʃ.əl/đặc biệt, riêng biệt
  – speech (n)/spiːtʃ/sự nói, khả năng nói, lời nói, cách nói, bài nói
  – speed (n)/spiːd/tốc độ, vận tốc
  – spell (v, n)/spel/đánh vần; sự thu hút, sự quyến rũ, say mê
  – spend (v)/spend/tiêu, xài
  – spoke (v)/spəʊk/nói
  – spot (n)/spɔt/dấu, đốm, vết
  – spread (v)/spred/trải, căng ra, bày ra; truyền bá
  – spring (n)/sprɪŋ/mùa xuân
  – square (adj, n)/skweər/vuông, vuông vắn; dạng hình vuông, hình vuông
  – stand (v, n)/stænd/đứng, sự đứng
  – star (n, v)/stɑːr/ngôi sao, dán sao, trang trí hình sao, đánh dấu sao
  – start  (v, n)/stɑːt/bắt đầu, khởi động; sự bắt đầu, sự khởi đầu, khởi hành
  – state (n, adj, v)/steɪt/nhà nước, quốc gia, chính quyền; (thuộc) nhà nước, có liên quan đến nhà nước; phát biểu, tuyên bố
  – station (n)/ˈsteɪ.ʃən/trạm, điểm, đồn
  – stay (v, n)/steɪ/ở lại, lưu lại; sự ở lại, sự lưu lại
  – stead (n)/sted/có ích cho ai, có lợi cho ai; sẵn sàng giúp đỡ ai
  – steam (n)/stiːm/hơi nước
  – steel (n)/stiːl/thép, ngành thép
  – step (n, v)/step/bước; bước, bước đi
  – stick (v, n)/stɪk/đâm, thọc, chọc, cắm, dính; cái gậy, qua củi, cán
  – still (adv, adj)/stɪl/đứng yên; vẫn, vẫn còn
  – stone (n)/stəʊn/đá
  – stood (v)/stʊd/sự dừng lại, sự đứng lại
  – stop (v, n)/stɒp/dừng, ngừng, nghỉ, thôi; sự dừng, sự ngừng, sự đỗ lại
  – store (n, v)/stɔːr/cửa hàng, kho hàng; tích trữ, cho vào kho
  – story (n)/ˈstɔː.ri/chuyện, câu chuyện
  – straight (adv, adj)/streɪt/thẳng, không cong
  – strange (adj)/streɪndʒ/xa lạ, chưa quen
  – stream (n)/striːm/dòng suối
  – street (n)/striːt/phố, đườmg phố
  – stretch (v)/stretʃ/căng ra, duỗi ra, kéo dài ra
  – string (n)/strɪŋ/dây, sợi dây
  – strong (adj)/strɒŋ/khỏe, mạnh, bền, vững, chắc chắn
  – student (n)/ˈstjuː.dənt/sinh viên
  – study (n, v)/ˈstʌd.i/sự học tập, sự nghiên cứu; học tập, nghiên cứu
  – subject (n)/ˈsʌb.dʒekt/chủ đề, đề tài; chủ ngữ
  – substance (n)/ˈsʌb.stəns/chất liệu; bản chất; nội dung
  – subtract (toán học)/səbˈtrækt/trừ
  – success (n)/səkˈses/sự thành công, sự thành đạt
  – such  (det, pron)/sʌtʃ/như thế, như vậy, như là
  – sudden (adj)/ˈsʌd.ən/thình lình, đột ngột
  – suffix (ngôn ngữ học)/ˈsʌf.ɪks/hậu tố
  – sugar (n)/ˈʃʊɡ.ər/đường
  – suggest (v)/səˈdʒest/đề nghị, đề xuất; gợi
  – suit (n, v)/suːt/bộ com lê, trang phục; thích hợp, quen, hợp với
  – summer (n)/ˈsʌm.ər/mùa hè
  – sun (n)/sʌn/mặt trời
  – supply (n, v)/səˈplaɪ/sự cung cấp, nguồn cung cấp; cung cấp, đáp ứng, tiếp tế
  – support (n, v)/səˈpɔːt/sự chống đỡ, sự ủng hộ; chống đỡ, ủng hộ
  – sure (adj, adv)/ʃɔːr/chắc chắn, xác thực
  – surface (n)/ˈsɜː.fɪs/mặt, bề mặt
  – surprise (n, v)/səˈpraɪz/sự ngạc nhiên, sự bất ngờ; làm ngạc nhiên, gây bất ngờ
  – swim (v)/swɪm/bơi lội
  – syllable (n)/ˈsɪl.ə.bl̩/âm tiết
  – symbol (n)/ˈsɪm.bəl/biểu tượng, ký hiệu
  – system (n)/ˈsɪs.təm/hệ thống, chế độ
  T: 2000 từ tiếng anh thông dụng
  – table (n)/ˈteɪ.bl̩/cái bàn
  – tail (n)/teɪl/đuôi, đoạn cuối
  – take (v)/teɪk//teɪk/
  – talk (v, n)/tɔːk/nói chuyện, trò chuyện; cuộc trò chuyện, cuộc thảo luận
  – tall (adj)/tɔːl/cao
  – teach (v)/tiːtʃ/dạy
  – team (n)/tiːm/đội, nhóm
  – teeth/tiːθ/răng
  – tell (v)/tel/nói, nói với
  – temperature (n)/ˈtem.prə.tʃər/nhiệt độ
  – ten/ten/mười, chục
  – term (n)/tɜːm/giới hạn, kỳ hạn, khóa, kỳ học
  – test (n, v)/test/bài kiểm tra, sự thử nghiệm, xét nghiệm; kiểm tra, xét nghiệm, thử nghiệm
  – than (prep, conj)/ðæn/hơn
  – thank (v)/θæŋk/cám ơn
  – that (det, pron, conj)/ðæt/người ấy, đó, vật ấy, đó; rằng, là
  – the (art)/ðiː/cái, con, người…
  – their (det)/ðeər/của chúng, của chúng nó, của họ
  – them (pron)/ðem/chúng, chúng nó, họ
  – then (adv)/ðen/khi đó, lúc đó, tiếp đó
  – there (adv)/ðeər/ở nơi đó, tại nơi đó
  – these/ðiːz/này
  – they (pron)/ðeɪ/chúng, chúng nó, họ; những cái ấy
  – thick (adj)/θɪk/dày; đậm
  – thin (adj)/θɪn/mỏng, mảnh
  – thing (n)/θɪŋ/cái, đồ, vật
  – think (v)/θɪŋk/nghĩ, suy nghĩ
  – third/θɜːd/thứ ba
  – this (det, pron)/ðɪs/cái này, điều này, việc này
  – those/ðəʊz/Những, cái đó
  – though (conj, adv)/ðəʊ/dù, dù cho, mặc dù; mặc dù, tuy nhiên, tuy vậy
  – thought (n)/θɔːt/sự suy nghĩ, khả năng suy nghĩ; ý nghĩ, tư tưởng, tư duy
  – thousand/ˈθaʊ.zənd/nghìn
  – three/θriː/ba
  – through (prep, adv)/θruː/qua, xuyên qua
  – throw (v)/θrəʊ/ném, vứt, quăng
  – thus (adv)/ðʌs/như vậy, như thế, do đó
  – tie (v, n)/taɪ/buộc, cột, trói; dây buộc, daay trói, dây giày
  – time (n)/taɪm/thời gian, thì giờ
  – tiny (adj)/ˈtaɪ.ni/rất nhỏ, nhỏ xíu
  – tire (v)/taɪər/làm mệt mỏi, trở nên mệt nhọc; lốp, vỏ xe
  – to (prep)/tuː/theo hướng, tới
  – together (adv)/təˈɡeð.ər/cùng nhau, cùng với
  – told (v)/təʊld/nói, nói với, nói lên, nói ra
  – tone (n)/təʊn/tiếng, giọng
  – too (adv)/tuː/cũng
  – took (n)/tʊk/sự cầm, sự nắm, sự lấy
  – tool (n)/tuːl/dụng cụ, đồ dùng
  – top (n, adj)/tɒp/chóp, đỉnh; đứng đầu, trên hết
  – total (adj, n)/ˈtəʊ.təl/tổng cộng, toàn bộ; tổng số, toàn bộ số lượng
  – touch (v, n)/tʌtʃ/sờ, mó, tiếp xúc; sự sờ, sự mó, sự tiếp xúc
  – toward (từ cổ,nghĩa cổ)/təˈwɔ:dz/dễ bảo, dễ dạy, ngoan
  – town (n)/taʊn/thị trấn, thị xã, thành phố nhỏ
  – track (n)/træk/phần của đĩa; đường mòn, đường đua
  – trade (n, v)/treɪd/thương mại, buôn bán; buôn bán, trao đổi
  – train (n, v)/treɪn/xe lửa, tàu hỏa; dạy, rèn luyện, đào tạo
  – travel (v)/ˈtræv.əl/đi lại, đi du lịch, di chuyển; sự đi, những chuyến đi
  – tree (n)/triː/cây
  – triangle (n)/ˈtraɪ.æŋ.ɡl̩/hình tam giác
  – trip (n, v)/trɪp/cuộc dạo chơi, cuộc du ngoạn; đi dạo, du ngoạn
  – trouble (n)/ˈtrʌb.l̩/điều lo lắng, điều muộn phiền
  – truck (n)/trʌk/rau quả tươi
  – true (adj)/truː/đúng, thật
  – try (v)/traɪ/thử, cố gắng
  – tube (n)/tjuːb/ống, tuýp
  – turn (v, n)/tɜːn/quay, xoay, vặn; sự quay, vòng quay
  – twenty/ˈtwen.ti/hai mươi
  – two/tuː/hai, đôi
  – type (n, v)/taɪp/loại, kiểu, mẫu; phân loại, xếp loại
  U
  – under (prep, adv)/ˈʌn.dər/dưới, ở dưới; ở phía dưới, về phía dưới
  – unit (n)/ˈjuː.nɪt/đơn vị
  – until (conj, prep)/ənˈtɪl/trước khi, cho đến khi
  – up (adv, prep)/ʌp/ở trên, lên trên, lên
  – us (pron)/ʌs/chúng tôi, chúng ta; tôi và anh
  – use (v, n)/juːz/sử dụng, dùng; sự dùng, sự sử dụng
  – usual (adj)/ˈjuː.ʒu.əl/thông thường, thường dùng
  V
  – valley (n)/ˈvæl.i/thung lũng
  – value (n, v)/ˈvæl.juː/giá trị, ước tính, định giá
  – vary (v)/ˈveə.ri/thay đổi, làm cho khác nhau, biến đổi
  – verb (ngôn ngữ học)/vɜːb/động từ
  – very (adv)/ˈver.i/rất, lắm
  – view (n, v)/vjuː/sự nhìn, tầm nhìn; nhìn thấy, xem, quan sát
  – village (n)/ˈvɪl.ɪdʒ/làng, xã
  – visit (v, n)/ˈvɪz.ɪt/đi thăm hỏi, đến chơi, tham quan; sự đi thăm, sự thăm viếng
  – voice (n)/vɔɪs/tiếng, giọng nói
  – vowel (ngôn ngữ học)/vaʊəl/nguyên âm
  W: 2000 từ tiếng anh thông dụng
  – wait (v)/weɪt/chờ đợi
  – walk (v, n)/wɔːk/đi, đi bộ; sự đi bộ, sự đi dạo
  – wall (n)/wɔːl/tường, vách
  – want (v)/wɒnt/muốn
  – war (n)/wɔːr/chiến tranh
  – warm (adj, v)/wɔːm/ấm, ấm áp; làm cho nóng, hâm nóng
  – was/wɒz/thì, là
  – wash (v)/wɒʃ/rửa, giặt
  – watch (v, n)/wɒtʃ/nhìn, theo dõi, quan sát; sự canh gác, sự canh phòng
  – water (n)/ˈwɔː.tər/nước
  – wave (n)/weɪv/sóng, gợn nước; gợn sóng, uốn thành sóng
  – way (n)/ˈweɪ/đường, đường đi
  – we (pron)/wiː/chúng tôi, chúng ta
  – wear (v)/weər/mặc, mang, đeo
  – weather (n)/ˈweð.ər/thời tiết
  – week (n)/wiːk/tuần, tuần lễ
  – weight (n)/weɪt/trọng lượng
  – well (adv, adj)/wel/tốt, giỏi; ôi, may quá!
  – went (v)/went/đi
  – were/wɜːr/thì, là
  – west (n, adj, adv)/west/phía Tây, theo phía tây, về hướng tây
  – what (pron, det)/wɒt/gì, thế nào
  – wheel (n)/wiːl/bánh xe
  – when (adv, pron, conj)/wen/khi, lúc, vào lúc nào
  – where (adv, conj)/weər/đâu, ở đâu; nơi mà
  – whether (conj)/ˈweð.ər/có..không; có… chăng; không biết có.. không
  – which  (pron, det)/wɪtʃ/nào, bất cứ.. nào; ấy, đó
  – while (conj, n)/waɪl/trong lúc, trong khi; lúc, chốc, lát
  – white (adj, n)/waɪt/trắng; màu trắng
  – who (pron)/huː/ai, người nào, kẻ nào, người như thế nào
  – whole (adj, n)/həʊl/bình an vô sự, không suy suyển, không hư hỏng; toàn bộ, tất cả, toàn thể
  – whose (det, pron)/huːz/của ai
  – why (adv)/waɪ/tại sao, vì sao
  – wide (adj)/waɪd/rộng, rộng lớn
  – wife (n)/waɪf/vợ
  – wild  (adj)/waɪld/dại, hoang
  – will (modal v, n)/wɪl/sẽ; ý chí, ý định
  – win (v)/wɪn/chiếm, đọat, thu được
  – wind (n)/wɪnd/gió
  – window (n)/ˈwɪn.dəʊ/cửa sổ
  – wing (n)/wɪŋ/cánh, sự bay, sự cất cánh
  – winter (n)/ˈwɪn.tər/mùa đông
  – wire (n)/waɪər/dây (kim loại)
  – wish (v, n)/wɪʃ/ước, mong muốn; sự mong ước, lòng mong muốn
  – with (prep)/wɪð/với, cùng
  – woman (n)/ˈwʊm.ən/đàn bà, phụ nữ
  – women (n)/ˈwɪm.ɪn/Những người phụ nữ
  – wonder (v)/ˈwʌn.dər/ngạc nhiên, lấy làm lạ, kinh ngạc
  – won’t (n)/wəʊnt/Sẽ không
  – wood (n)/wʊd/gỗ
  – word (n)/wɜːd/từ
  – work (v, n)/wɜːk/làm việc, sự làm việc
  – world (n)/wɜːld/thế giới
  – would (n)/wʊd/Sẽ
  – write (v)/raɪt/viết
  – written (adj)/ˈrɪt.ən/viết ra, được thảo ra
  – wrong (adj, adv)/rɒŋ/sai
  – wrote (v)/rəʊt/viết
  Y
  – yard (n)/jɑːd/Iat, thước Anh (bằng 0, 914 mét), sân
  – year (n)/jɪər/năm
  – yellow (adj)/ˈjel.əʊ/vàng
  – yes/jes/vâng, phải, dạ, được, ừ, có, có chứ
  – yet (adv)/jet/còn, hãy còn, còn nữa
  – you (pron)/juː/anh, chị, ông, bà, ngài, ngươi, mày; các anh, các chị, các ông, các bà, các ngài
  – young (adj)/jʌŋ/trẻ, trẻ tuổi, thiếu niên, thanh niên
  – your (det)/jɔːr/của anh, của chị, của ngài, của mày; của các anh, của các chị, của các ngài, của

  Cách học 2000 từ tiếng anh thông dụng hiệu quả nhất

  Tiềm năng của não bộ là vô hạn. Theo trang Gizmodo có đưa tin, một bộ não trung bình có dung lượng tương đương với 100.000 Gigabyte, tức là nhiều hơn 1 triệu chiếc iphone Xs. Tại sao một thứ có dung lượng lớn tới như vậy nhưng lại để trôi danh sách từ vựng chỉ có 10 từ?  Bởi vì danh sách từ vựng lẻ đó không phải là nguyên liệu để não bộ của bạn nhớ. Hãy “hack” não của bạn để cách học tiếng Anh trở nên hiệu quả cao nhất nào.

  1. Học đúng trình độ

  Nếu bất kể từ mới nào bạn gặp cũng liệt kê vào danh sách các từ cần học thì chắc chắn bạn sẽ không thể nhớ vì tất cả các từ đó không phải bạn gặp thường xuyên. Để nhớ hết được 2000 từ tiếng Anh thông dụng, khi mới bắt đầu, bạn nên học các từ vựng trong nhóm A1-A2 để có cảm nhận tốt nhất về những từ nên học, một trong những cách chính để học thuộc tiếng Anh dễ dàng.

  Đừng ép bản thân học thuộc từ mà hãy biến từ vựng đó thành một cách quen thuộc và hiển nhiên, nhìn thấy nó mỗi ngày mà không cần cố gắng. Bạn có thể thu thập các từ vựng trong danh sách 2000 từ tiếng anh thông dụng trên theo những chủ đề bạn thích như phim, nhạc, sách vở, báo chí,… hoặc thu thập từ vựng từ chính các tín hiệu trong cuộc sống, nhu cầu sử dụng hằng ngày.

  Nếu từ vựng khó quá thì dán văn bản bạn muốn đọc vào Rewordify để có được một văn bản dễ thở hơn nhé!

  2. Đặt mục tiêu khi học 2000 từ tiếng anh thông dụng

  Việc không ép bản thân học từ không có nghĩa là bạn không đặt mục tiêu khi học. Mục tiêu bạn học phải đủ lớn và đủ cảm hứng mới kích thích bạn học.

  Nếu bạn học 5 từ vựng 1 ngày, sau 1 tháng bạn có 150 từ. Nhưng nếu bạn đặt mục tiêu là 30 từ, thì sau sau 1 tháng con số là 900 từ. Ban đầu, bạn có thể đặt mục tiêu số từ cần học nhỏ, nếu đã quen với các phương pháp ghi nhớ, bạn hoàn toàn có thể tăng số lượng lên. Mình đã thấy rất nhiều bạn đặt mục tiêu học 50 từ một ngày, sau 1 tháng các bạn hoàn toàn đã có số lượng 1500 từ. Để đạt được cách học thuộc nhanh tiếng Anh đó cần có lộ trình và phương pháp cụ thể.

  3. Học từ vựng gắn liền với cảm xúc

  Ngày xưa bạn học quả chanh như thế nào?

  Đó là lúc bạn được cầm 1 quả màu xanh xanh, vị chua ngay đầu lưỡi khi tiếp xúc và phản ứng tự nhiên của cơ thể là bạn nhăn mặt lại và nói đó là quả chanh. Lần sau bạn gặp lại quả đó, bạn biết ngay quả đó là quả chanh, hoặc chỉ cần nhắc tới thôi, bạn sẽ tự động nhớ lại mình đã được nếm chua như thế nào và tự động tiết nước bọt. Bạn dễ dàng nhớ từ vì có cả sợi dây thông tin về màu sắc, hình dáng, kích thước, mùi vị,… đi kèm.

  Não bộ luôn nhớ tốt hơn rất nhiều với các thông tin có tính liên kết. Bạn nhớ từ helmet là mũ bảo hiểm như thế nào? Nhưng hãy tưởng tượng bạn đang chở con heo mệt đi khám nhưng không đội mũ bảo hiểm và bị công an kiểm tra dọc đường thì dễ nhớ hơn đúng không?

  4. Dùng từ ngay lập tức

  Không cần sử dụng bất kỳ một kỹ năng cao siêu nào cả, đây là cách học từ vựng tiếng Anh cho người mất gốc hoàn toàn cơ bản, dễ sử dụng và hiệu quả vô cùng. Với bất cứ từ vựng nào mới học hãy sử dụng cả nghe, nói, đọc viết ngay lập tức. Bạn có thể dùng cho việc đăng bài lên facebook, nhắn tin với gấu,…Bạn sẽ thấy bất ngờ rằng làm chủ các từ vựng đó rất dễ dàng.

  5. Lặp lại từ nhiều lần

  Việc lặp lại sẽ giúp bạn ghi nhớ từ vựng nhanh và giúp bạn nhớ lâu hơn từ vựng đó. Với 1 từ, bạn gặp từ đó khoảng 10-20 lần là nhớ từ vĩnh viễn. Việc bạn không nhớ từ là do bạn chưa chịu ôn tập đủ và gặp từ đủ số lần mà thôi.

  Trên đây là bài viết về 2000 từ tiếng anh thông dụng nhất để bạn có thể ghi nhớ, thực hành. Ngoài ra, đừng quên truy cập wikitienganh thường xuyên để học tiếng Anh mỗi ngày nhé.

  4.9/5 - (10 bình chọn)
  5 1 vote
  Article Rating
  Đăng ký theo dõi
  Notify of
  guest

  0 Comments
  Inline Feedbacks
  Xem tất cả các bình luận
  0
  Hãy chia sẻ kinh nghiệm của các bạn nhé!x