THIS là gì? Cách dùng THIS trong câu như thế nào?

0
752

THIS là gì? Cách dùng THIS trong câu tiếng Anh như thế nào? Dùng THIS tăng tính mạch lạc cho bài luận Task 2 IELTS Writing ra làm sao? Cùng Wiki Tiếng Anh đi tìm hiểu câu trả lời cho những thắc mắc này khi học tiếng Anh qua bài viết sau nhé.

THIS là gì

THIS là đại từ chỉ định thường đứng trước danh từ để chỉ người và vật được nói đến ở khoảng cách gần. Khi đó This được dịch theo nghĩa tiếng Việt là “này, đây”. This đứng trước Danh từ đếm được số ít hoặc Danh từ không đếm được khi Danh từ đó đã được xác định. Trong một số trường hợp THIS còn có thể được dùng làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu.

Lưu ý This là một đại từ đang ở dạng số ít và hình thức ở số nhiều của nó trong tiếng Anh là these. Khi chúng ta nói về một vật hoặc một người thì dùng this, từ 2 người và vật trở lên thì dùng these.

Cách dùng đại từ chỉ định THIS

Chúng ta sử dụng this (số ít) và these (số nhiều) trong tiếng Anh để chỉ người hoặc vật ở gần chúng ta.

 • These are colorful flowers. Đây là những bông hoa nhiều màu sắc.
 • This is Mike. Đây là Mike.
 • These are my parents. Đây là bố mẹ tôi.
 • Whose shoes are these? Những chiếc giày của ai đây?

This chỉ những tình huống đang xảy ra hoặc vừa mới bắt đầu.

 • Ví dụ: Listen to this. Great! Nghe cái này đi. Hay lắm

Để chỉ điều gì đó sắp sửa xảy ra hoặc điều chúng ta sắp nói, chúng ta sử dụng This.

 • Ví dụ: Hello? This is Peter speaking. Can I help you? Xin chào? Đây là Peter đang nói. Tôi có thể giúp bạn?

Chúng ta dùng this thay cho a/ an để chỉ điều gì đó quan trọng hoặc trong thời điểm hiện tại, giới thiệu nhân vật mới hoặc chi tiết mới trong câu chuyện cho người nghe.

 • Ví dụ: I received this news in the morning. Tôi nhận được tin này vào buổi sáng.

Từ This thường được dùng để mô tả thời gian và ngày trong tương lai hoặc thời gian/ ngày tại thời điểm hiện tại như: morning, afternoon, evening, week, month, year.

 • Ví dụ: I’m busy all day this week. Tôi bận cả ngày trong tuần này.

Cách dùng THIS Trong IELTS

Như ta đã biết This có thể làm chủ ngữ, tân ngữ trong câu đều được. Trong bài viết này mình sẽ tập trung vào cách sử dụng của this làm chủ ngữ (S) trong câu ở bài thi IELTS và cách viết các kiểu câu có chủ ngữ ‘This’ dùng để giúp lập luận cho phần thân bài .

Khi muốn giải thích rõ hơn cho câu trước: SVO. This means that SVO.

 • Sports stars are offered generous sponsorship deals. This means that they receive large sums of money in return for advertising different companies.

Khi muốn đưa ra kết quả/hậu quả của câu trước:

S+V+O. This would result in + N.
S+V+O. This may lead to the fact that + S+V+O .

 • Citizens are encouraged to purchase more individual vehicles. This leads to the fact that the roads would soon be filled with intense traffic.
 • Online shopping has become increasingly popular. This would result in the disappearance of a number of small shops.

Khi muốn giải thích nguyên nhân cho câu trước:

S+V+O. This is because + S+V+O.

 • Customers often fall victim to companies’ advertising campaigns. This is because large companies often exaggerate the usefulness of some features of their products when advertising.
 • Language education may help a nation to develop strong labour force in almost every field. This is because language education offers students access to a wealth of knowledge written in other languages.

Khi muốn đưa ra giải pháp cho câu trước: S+V+O. This can be done by doing something.

 • Censorship is the key to addressing the problem. This can be done by establishing an authority specialising in vetting all new advertisements.
 • Limiting the amount of time that a child can watch television. This could be done by activating the parental control mode on their television set.

Khi muốn đưa ra các ảnh hưởng/tác động của câu trước đến đối tượng khác: S+V+O. This may have (a/an) + (adj) + (impact/effect/influence(s)) on something.

 • Ex-prisoners can become better citizens after their prison years. This may have a ripple effect on others around them to live without crime.
5/5 - (1 bình chọn)
0 0 votes
Article Rating
Đăng ký theo dõi
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả các bình luận